Dokument är en uppgiftstyp som används för att presentera information till studenterna/eleverna. Det finns ingen svarsruta/interaktionsområde så den kan inte besvaras och därför inte heller rättas eller bedömas. Den syns som en egen flik i navigationsfältet på tentan/provet, fliken markeras med ett i då den inte räknas som en uppgift i tentan/provet. 

Innehållsförteckning

Skapa ett dokument

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

  1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
  2. Välj Uppgifteri rullgardinsmenyn
  3. Klicka på Ny uppgift
  4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
  5. Klicka på Dokument
  6. Ge dokumentet ett namn

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för ett dokument. 

Screenshot_2020-07-24_at_12.07.59.png

 

  1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
  2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er och/eller bilder till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.

Hur det ser ut för studenten/eleven?

För studenten/eleven ser uppgiftstypen Dokument ut så här:

Screenshot_2020-07-29_at_08.56.28.png

Uppgiftstypen dokument har symbolen "i" vid sig. Denna symbol syns både längst ner (i detta fall längst till vänster) samt uppe till vänster.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp