Sant/Falskt är en uppgiftstyp som besvaras genom att välja ett av alternativen sant eller falskt. Det är möjligt att ändra alternativen till exempelvis hund/katt.

Innehållsförteckning

Skapa en sant/falsktuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Sant / Falskt
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-07-21_at_09.26.06.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  Screenshot_2020-07-21_at_09.25.22.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i  artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Sant/Falskt har följande specifika inställningar:

 1. Instruktion
 2. Svarsalternativ
 3. Alternativ
 4. Extern identifierare 

Screenshot_2020-07-21_at_09.32.21.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen är "Välj ett alternativ:". Om du behöver kan du ändra texten om du klickar på Instruktion. Texten kommer synas precis ovanför svarsalternativen i uppgiften.

Svarsalternativ

Ändra texten för svarsalternativen om du vill. "Sant" och "Falskt" är förinställt. Genom att välja "Rik text" har du fler möjligheter till att formatera texten och skriva matematiska uttryck i LaTeX.

Markera det svarsalternativ som är korrekt svar genom att kryssa i den lilla cirkeln till vänster om svarsalternativet. Det svarsalternativ som är korrekt ska vara grönmarkerat.

Notera: Denna uppgiftstyp är låst till att ha två svarsalternativ. Använd uppgiftstyperna Flerval eller Flersvar om du vill ha ett annat antal svarsalternativ. 

Återkoppling per svarsalternativ

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Det finns möjlighet att skapa återkoppling på alla uppgiftens svarsalternativ. Den görs synlig av admin när hen publicerar tentan/provet för studenten/eleven. 

 • Ställ markören i interaktionsområdet
 • Expandera Svarsalternativ
 • Klicka på Återkoppling
 • Skriv in din återkoppling
 • Klicka på Spara

Du kan läsa mer om detta i artikeln predefined feedback per alternative.

Alternativ

Under Alternativ kan du välja Minimum och Övre poänggräns, samt hur alternativen ska presenteras för studenten/eleven.

 • Minimum och övre poänggräns: Kan väljas för varje interaktionselement. Detta värde kommer överskriva poänginställningen för uppgiften i sin helhet. Läs mer om det här: advanced scoring
 • Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp