Flersvar är en uppgiftstyp med flera svarsalternativ där ett eller flera alternativ är korrekt/a svar. Alternativen kan vara i form av vanlig text, matematiska uttryck, ljud eller bilder. Uppgiften besvaras genom att studenten/eleven markerar ett eller flera av alternativen.

 

 

 

Flersvar

Instruktionsvideo steg för steg

Innehållsförteckning

Skapa en flersvarsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Flersvar
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-06-10_at_10.23.39.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  Screenshot_2020-06-10_at_10.23.14.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.
Tips: För att klistra in utan formatering, om texten till exempel innehåller länkar använder du Ctrl+Skift+V på Windows eller Kommando + Alternativ + Skift + V på Mac.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Flersvar har följande inställningar:

 1. Instruktion
 2. Svarsalternativ
 3. Alternativ
 4. Extern identifierare 

Screenshot_2020-06-10_at_10.24.08.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen är "Välj ett eller flera alternativ:". Om du behöver kan du ändra texten om du klickar på Instruktion. Texten kommer synas precis ovanför svarsalternativen i uppgiften.

Svarsalternativ

Först väljer du vilken typ av svarsalternativ det ska vara på uppgiften (text, LaTeX, bilder eller ljud). Sedan anger du/laddar du upp svarsalternativen och markerar det/dem svarsalternativ som är korrekta. Detta gör du genom att klicka i den lilla rutan till vänster om svarsalternativet. Rutan för ett svarsalternativ som är korrekt ska vara grön.

Fler alternativ kan läggas till genom att välja Lägg till alternativ. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på krysset bredvid alternativet.

Screenshot_2020-06-10_at_14.35.45.png

(1) Välj mellan fyra typer: Text (vanlig text), LaTeX, bilder och ljud. De olika typerna kan inte kombineras i ett och samma interaktionselement.

(2) Layout: Välj mellan stående eller liggande layout för svarsalternativen. Stående layout är default. Liggande layout ser ut så här:

MRQ_6_EN.png

Återkoppling per svarsalternativ

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Det finns möjlighet att skapa återkoppling på alla uppgiftens svarsalternativ. Den görs synlig av admin när hen publicerar tentan/provet för studenten/eleven. 

 • Ställ markören i interaktionsområdet
 • Expandera Svarsalternativ
 • Klicka på Återkoppling
 • Skriv in din återkoppling
 • Klicka på Spara

Du kan läsa mer om detta i artikeln predefined feedback per alternative.

Alternativ

Under Alternativ kan du välja Minimum och Övre poänggräns, samt hur alternativen ska presenteras för studenten/eleven.

 • Minimum och övre poänggräns: Kan väljas för varje interaktionselement. Detta värde kommer överskriva poänginställningen för uppgiften i sin helhet. Läs mer om det här: advanced scoring
 • Begränsa antalet svar: Välj huruvida studenten/eleven ska kunna välja fler alternativ än vad som definierats som korrekt. Om två alternativ är korrekta, så kan studenten/eleven endast välja två alternativ.
Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att tentan/provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp