Beräkning är en uppgiftstyp som besvaras genom att studenten/eleven visar sina beräkningar steg för steg genom att skriva en eller flera rader med siffror och/eller matematiska uttryck. I uppgiften finns tillgång till en matematikpalett med symboler och enkla formler.  Läs mer om hur ni kan skapa en egen palett i artikeln Matematikpaletter.

Innehållsförteckning

Skapa en beräkningsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Beräkning
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Följande kan du göra när du skapar uppgiften:

Screenshot_2020-07-22_at_16.51.14.png

 1. Byt ut texten med din uppgift eller fråga.
 2. Lägg till matematik (LaTex), filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften.
 3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Läs mer här: general options for questions
  Poäng: Läs Question scoring - Basic.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. 

Screenshot_2020-07-22_at_16.56.02.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen till studenten/eleven är "Skriv in ditt svar här". Om du behöver kan du ändra texten genom att klicka på Instruktion och skriva in en instruktion för uppgiften. Texten kommer synas i rutan där studenten/eleven ska bläddra fram filen för att ladda upp.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Utregning_4_EN.png

När uppgiftstypen Beräkning besvaras kan studenten/eleven (1) Lägg till rad, (2) Kopiera raden och (3) Ta bort rad

Screenshot_2020-07-29_at_11.47.27.png

Om studenten/eleven klickar på summasymbolen till höger om raden (4) dyker en matematikpalett upp (se nedan). Följande två flikar finns som standard (om ni vill att symbolpaletten innehåller andra symboler, läs mer i artikeln Matematikpaletter.

Basic Advanced
Oppgavetype_utregning_5_NO.PNG Oppgavetype_utregning_6_NO.PNG

 

Tips: Om du vill använda Beräkning och på samma gång få svaret automatiskt rättat kan du kombinera Beräkning med uppgiftstypen Mattefält i en Sammansatt uppgift.Utregning_6_EN.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp