Sifferfält är en uppgiftstyp som besvaras genom att skriva in ett värde i sifferform. Korrekt svar kan vara ett specifikt värde eller i ett intervall. Det går inte att kombinera med bokstäver.

 

 

 

Sifferfält

Instruktionsvideo steg för steg

Innehållsförteckning

Skapa en sifferfältsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Sifferfält
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, bilägga resurser och att lägga in flera interaktionselement.

Sifferf_lt.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  S_tt_in_nytt_sifferf_lt.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, korrekta svar och alternativ.

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Sifferfält har följande specifika inställningar:

 1. Korrekta svar
 2. Alternativ
 3. Extern identifierare 

Screenshot_2020-06-10_at_16.49.29.png

Korrekta svar

Skriv det korrekta svaret i båda rutorna. Svaret kan enbart bestå av siffror och notera att Förväntat längd (tecken) är som standard satt till tre (3), så innan du lägger in ett värde med fler tecken, uppdatera värdet (du hittar funktionen under Alternativ).

Du kan också definiera ett intervall för korrekt svar, då skriver du det lägre värdet i Nedre gräns och det övre värdet i Övre gräns.

Alternativ

Här sätter du eventuellt antal decimaler och förväntad längd för svaret.

 • Förväntat antal decimaler: Om du fyller i detta alternativ kommer studentens/elevens svar antingen kortas ned till rätt antal decimaler (om för många decimaler skrivits in), eller förlängas (om färre decimaler än förväntat skrivits in).
 • Förväntad längd (tecken): Välj längden för svarsrutan genom att ange hur många tecken studenten/eleven förväntas svara med.
 • Expandera fält automatiskt: Gör att fältet utvidgas vartefter man skriver (Kan ej väljas om Begränsa antalet tecken till fältets bredd har valts).
 • Begränsa antalet tecken till fältets bredd: Gör att studenten/eleven inte kan skriva fler tecken än vad som får plats i fältet. (Kan ej väljas om Expandera fält automatiskt har valts).
  Notera: Se till så att det tillåts att skriva fler eller lika många antal tecken som det korrekta svaret. Annars kommer studenten/eleven inte kunna svara korrekt på uppgiften.
Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp