Dra och släpp är en uppgiftstyp där ett antal alternativ ska dras till fördefinierade områden på en bakgrundsbild. Alternativen kan vara i text och/eller bild.

Innehållsförteckning

Skapa en dra-och-släppuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Dra och släpp
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-06-25_at_13.58.50.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.
Tips: För att klistra in utan formatering, om texten till exempel innehåller länkar använder du Ctrl+Skift+V på Windows eller Kommando + Alternativ + Skift + V på Mac.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Dra och släpp har följande specifika inställningar:

 1. Instruktion
 2. Bakgrund
 3. Dragområde
  Släppområde
 4. Alternativ
 5. Extern identifierare

Screenshot_2020-07-21_at_13.28.09.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen är "Välj ett alternativ:". Om du behöver kan du ändra texten om du klickar på Instruktion. Texten kommer synas precis ovanför svarsalternativen i uppgiften.

Bakgrund

Lägg till en bild som bakgrund (jpg, png eller svg). Bilden bör ha storleken 620x400 pixlar.

Drag- och släppområde

 • Dragområde: är den text och/eller bild som ska kunna dras och släppas. När du lägger till en bild anpassas storleken automatiskt till dragområdet, du kan justera storleken på dragområdet genom att dra i kantlinjerna eller den gröna pilen i den nedre, högra hörnet. 

Dragomr_den.png

För att ta bort ett dragområde så klickar du på krysset till höger om alternativet som ska tas bort.

 • Släppområde: är det/de område/n på bakgrundsbilden där dragområdet ska släppas. Dessa är markerade med siffror, kan flyttas runt, och storleken kan ändras genom att dra i rutans nedre kant.

Koppla ihop drag- och släppområde 

 1. Klicka på ett dragområde. Den markeras då med blått runtom.
 2. Klicka på släppområdet som dragområdet ska vara kopplat till. Ett och samma dragområde kan kopplas ihop med en eller flera släppområden.
 3. Att ett dragområde och ett släppområde är sammankopplat visas med en grön linje som går mellan dem. Genom att klicka igen på släppområdet tas sammankopplingen bort, och om du klickar ytterligare igen sammankopplas de osv.
 4. Klicka utanför objekten när du är klar. Sammankopplingen kommer fortfarande vara synlig med de gröna linjerna mellan de sammankopplade drag- och släppområdena.
 5. Repetera detta tills dess att alla drag- och släppområden är sammankopplade på det sätt du tänkt.
Information: Om tentor/prov görs på iPads rekommenderar vi att skärminställningen för att rotera mellan horisontellt och vertikalt läge avaktiveras. Annars kan skärmen låsas under tentan/provet när studenten/eleven jobbar med uppgifter av denna typ.

Alternativ

 • Minimum och övre poänggräns: Kan väljas för varje interaktionselement. Detta värde kommer överskriva poänginställningen för uppgiften i sin helhet. Läs mer om det här: advanced scoring.
 • Visa rutnät i författarverktyg: Visar rutnät över interaktionselementet för att underlätta för författaren av uppgiften vid placering av drag- och släppområden.
 • Fri placering av dragområden: Är ikryssad som default. Innebär att studenten/eleven själv måste placera objektet på rätt släppområde. Om rutan inte är ikryssad kommer objektet flyttas automatiskt till rätt placering i det släppområde som den släpps vid.
 • Markera släppområden: Är inte ikryssad som default. De olika släppområdena där objekten ska släppas är synliga för studenten/eleven.
 • Anse uppgift obesvarad om inget dragområde har släppts på ett släppområde:  Om studenten/eleven inte drar något dragområde till något släppområde kommer uppgiften anses som obesvarad. Notera att samtliga dragområden måste anses obesvarade för att uppgiften ska anses obesvarad i sin helhet. Poäng för obesvarad uppgift anges under uppgiftens generella inställningar "Poäng" och "Poäng per obesvarad uppgift".
 • Höjd på interaktion (standard 400px): Ändra höjd på interaktionselementet. 400px är förinställt (rekommenderat). Om du ökar höjden för att få plats med fler objekt rekommenderas att du förhandsgranskar uppgiften för att säkerställa att den ser bra ut för studenterna/eleverna.

Screenshot_2020-07-29_at_16.00.03.png

På bilden ovan har man valt inställningen Markera släppområden. Detta gör att studenterna/eleverna vet till vilka områden de kan dra objekten till.

Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp