Essä är en uppgiftstyp som besvaras med en längre text, som sedan bedöms manuellt. I texten kan studenten/eleven använda formatering så som tabeller, LaTeX, specialsymboler, matematiska symboler och infoga enklare ritningar. 

Stavningskontroll finns tillgänglig för essäuppgifter och den aktiveras på tentamens- eller provtillfället och är då tillgänglig för alla essäuppgifter i uppgiftsgruppen. Det är också möjligt att aktivera stavningskontroll för enstaka studenter/elever i monitorläget.

Innehållsförteckning

Skapa en essäuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Essä
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, lägga till egendefinierade verktygsfält, specialtecken och matematikpaletter. 

Screenshot_2020-07-21_at_16.47.35.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikelnGenerella inställningar för uppgifter.
 4. Under Avancerad kan du lägga till egendefinierad:

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. 

Screenshot_2020-07-21_at_16.46.56.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen till studenten/eleven är "Skriv in ditt svar här". Om du behöver kan du ändra texten genom att klicka på Instruktion och skriva in en instruktion för uppgiften. Texten kommer synas precis ovanför tabellen i uppgiften.

Textfält höjd 

 • Antal textrader: Antal rader som textboxen innehåller från början. Detta bestämmer alltså höjden på textboxen, det är dock inget som hindrar studenten/eleven från att skriva fler rader med text.
 • Utöka automatiskt: Textboxen utökas automatiskt allteftersom studenten/eleven skriver fler rader
Tips: Testa uppgiften genom att öppna den i förhandsgranskningen, så ser du hur det kommer fungera för studenten/eleven.
Notera: Om studenten/eleven skriver fler rader text än inställt i Antal textrader, och Utöka automatiskt inte är valt, måste studenten/eleven scrolla på sidan för att kunna läsa hela texten. Dock innebär detta att uppgiftstexten skjuts uppåt.

Exempel 1: 10 textrader, utöka inte automatisktLangsvar_4_EN.png

Exempel 2: 10 textrader, utöka automatisktLangsvar_5_EN.png

Alternativ

 • Verktygsfält: Välj Standard eller Begränsad.
  • Standard: Ger tillgång till alla verktyg i verktygsfältet
  • Begränsad: Ger tillgång till verktyg för textformatering och punktlistor. Alla andra verktyg tas bort, inklusive fullskärm.

Se vad som ingår i verktygsfält standard här: Get familiar with the text editor in Essay questions - for candidates.

 • Använd enkel text: Aktivera för att hindra studenter/elever från att använda rubriker, fetstil, kursiv stil och andra formateringar.
 • Maxgräns antal ord: Begränsar antalet ord som kan skrivas i uppgiften. Maxgränsen visas för studenten/eleven i det högra nedre hörnet, och uppdateras allteftersom fler ord skrivs. När maxgränsen är nådd ändras färgen till röd och inga fler ord kan skrivas in.Langsvar_6_En.png
 • Visa ordräknare: Tillåter studenten/eleven att se hur många ord hen har skrivit. Visas i högra nedre hörnet och kan användas utan att det sätts en maxgräns för antal ord.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 6 tyckte detta var till hjälp