Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Sektioner används för att kunna presentera uppgiftsgruppens ingående uppgifter på olika sätt. Det kan till exempel vara att i en sektion kunna slumpa ut x av y och att i en annan sektion bilägga ett sektionsdokument med information som rör just de uppgifterna.

Innehållsförteckning

Generella alternativ för sektion

sektion_SV.png

De första alternativen i en sektion är:

 • Ändra namn på sektionen; använd redigerasymbolen eller klicka på sektionsnamnet för att ändra
 • Radera sektion
  • Uppgifterna tas bort från uppgiftsgruppen så du får lägga till dem igen men de raderas inte från Inspera
 • Dra och släpp sektion inom uppgiftsgruppen

Urval och randomisering av uppgifter

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen gör det möjligt att hantera urval och randomisering av ordningsföljden av uppgifterna i sektionen. 

Det finns fyra alternativ:

 • Ingen slumpvis ordningsföljd, begränsat urval eller valbara frågor (standardinställning)
 • Slumpa ordning på uppgifterna: Visar alla uppgifter för alla studenter/elever, fast i olika ordning
 • Välj __ av totalt antal uppgifter från denna sektion: låter Inspera randomisera x frågor av y för respektive student/elev
 • Tillåt studenter/elever att välja x av y uppgifter från denna sektion

Inställningarna för detta finns under sektionsnamnet

sektion-2_SV.png

Slumpad ordning av uppgifterna i en sektion

Genom att markera det här alternativet så kommer uppgifterna komma i olika ordning för studenterna/eleverna. Detta gäller även uppgifter av typen Dokument så om uppgifterna i sektionen behöver bakgrundsinformation eller andra instruktioner för att besvaras bör dessa läggas som ett sektionsdokument eller i en sektion innan. 

Välj hur många uppgifter varje student/elev ska få från en sektion

Med det här alternativet kan du låta Inspera tilldela studenterna/eleverna x av y uppgifter i sektionen. För att detta alternativ ska vara möjligt måste alla uppgifter i sektionen ha samma maxpoäng. I tillägg randomiseras även ordningen på de tilldelade uppgifterna.

Tillåt studenter/elever att välja x av y uppgifter från denna sektion

Med det här alternativet kan du låta studenten/eleven välja x av y uppgifter i sektionen. För att detta alternativ ska vara möjligt måste alla uppgifter i sektionen ha samma maxpoäng. Du kan läsa mer i artikeln Candidate-selected questions.

Notera: Genom att aktivera urval eller randomisering så påverkas navigeringen för bedömare på provet. Alternativet för autonavigering är då inte tillgängligt.

Sektionslayout

Sektionslayout ger dig möjlighet att presentera uppgifterna antingen en per sida eller alla på en sida. Standardinställningen är en sida per uppgift. Du kan också lägga till sektionsdokument, vilket kan vara en sida/text som syns intill alla uppgifter i den sektionen.

Välj symbolen längst till höger under sektionsnamnet för att ändra sektionslayout:

sektion-3_SV.png

Du får då följande alternativ för sektionslayout:

 • Enkel layout - en sida per uppgift
 • Vertikal layout - alla uppgifter på en sida
 • Enkel layout - med sektionsdokument till vänster
 • Vertikal layout - med sektionsdokument till vänster
 • Vertikal layout - med sektionsdokument på toppen

sektion-4_SV.png

Notera: Vertikal layout med sektionsdokument på toppen är endast lämplig för sektionsdokument om högst 3-5 rader text eftersom den annars kan skymma uppgiften.

Vid användning av sektionsdokument till vänster (vid enkel layout eller vertikal layout) kan man ställa in hur stor del av skärmen sektionsdokumentet ska utgöra. Detta anges i procent. Man kan även välja om studenten/eleven ska ha möjlighet att ändra storleken på sektionsdokumentet. Inställningarna för detta kan kontrolleras i förhandsgranskningen. 

 

 

 

 

Sektioner i Uppgiftsgrupp

Namnge, lägg till sektion, importera frågor, filtrera, sektionslayout, slumpmässig visning av uppgifterna, slumpvis urval av frågor, flytta uppgifter.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
36 av 43 tyckte detta var till hjälp