Bedömning med Excel

Introduktion

Denna funktionalitet gör det möjligt att bedöma studenter/elever utan att använda Inspera Assesments inbygda bedömningsmodul. Funktionen är endast tillgänglig för bedömmare. 

Information: Denna funktionalitet kräver aktivering. 

Instruktioner

Exportera betyg till xls-format:

1. Välj Bedömning i huvudmenyn och gå till det aktuella prov-/tentamenstillfället. 
2. Välj Betyg som Excel-fil från Ladda ned-menyn: 

Ska_rmavbild_2021-08-12_kl._10.55.43.png

3. En xls-fil kommer då skapas och laddas ner till din dator: 

excel2.png

Filen kommer bara innehålla två kolumner, Candidate ID och Grade.
Om studenten/eleven ännu inte har fått något betyg kommer Grade-kolumnen att vara tom. 

Importera betyg från .xls

Om du önskar att skriva in betyg i Excel istället för att göra det direkt i Inspera Assesment, följer du nedanstående steg: 

  1. Ladda ned en .xsl-file som beskrivet ovan.
  2. Öppna filen i Excel (eller motsvarande program) och skriv in betygen.  
    OBS! Betygen i Excel-filen måste stämma överens med betygsskalan som används på prov-/tentamenstillfället. 
  3. Välj Importera betyg som XLS från Ladda upp-menyn: 

Ska_rmavbild_2021-08-12_kl._11.27.36.png

4. Lokaliser och välj .xls-filen på din dator. Välj Färdig när uppladdningen är klar. 

Obs: Enbart betyg med motsvarande candidateID kommer att importeras. CandidateID får inte ändras i Excel-filen. 
Obs: Om betygsskalan Godkänd/Underkänd används måste betyget skrivas in som Pass eller NotPass för att importen skall fungera.

 

Information:

  • Betyg från XLS-filen kommer att skriva över redan befintliga betyg i Inspera Assessment.  
  • Tomma betyg (celler) i XLS kommer inte skriva över befintliga betyg Inspera Assessment
  • Du kan ladda upp en ny XLS-fil när som helst. 
  • Studenter/elever som som inte har påbörjat prov-/tentamenstillfället får statusen Lämnat in om ett betyg importeras.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 17 tyckte detta var till hjälp