Ljud- och videoklipp i uppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Den här funktionen gör det möjligt att lägga till ljud- och videoklipp för alla typer av uppgifter. 

Innehållsförteckning

Hur lägger jag till ett ljud- eller videoklipp?

Det är möjligt att lägga till en ljud- eller videofil på alla typer av uppgifter.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Öppna den aktuella uppgiften
 3. Ställ markören där du vill att länken ska hamna
 4. Klicka på respektive symbol i formateringsmenyn
  toolbar.png
 5. När du ställer markören i ytan för ljud- respektive videoklippet aktiveras inställningarna för respektive klipp. Du kan läsa mer om detta nedan. 
  Ljud-_och_videoklipp.png
Tips: För att säkerställa att det fungerar som du tänkt dig bör du förhandsgranska uppgiften, läs mer om detta i artikeln Förhandsgranska och testa automatiskt poängsatta uppgifter.

Ljudklipp i en uppgift

Ett ljudklipp ger dig som författare möjlighet att bilägga en eller flera filer med ljud och du kan göra följande:

Funktioner:

 • En eller flera ljudfiler i en uppgift
 • Redigerbar instruktion
 • Format: mp3
 • Maxstorlek per fil: 50 MB

Alternativ: 

 • Välja mellan standard eller enkel stil
 • Interaktionens synlighet d v s när studenten/eleven får tillgång till svarsrutan. Detta är en funktion som är tillgänglig för de flesta uppgiftstyperna*.

  • Alltid synlig (standard): svarsrutan är synlig hela tiden och det är möjligt för studenter/elever att besvara frågan innan, under och efter uppspelning av ljudklippet
  • Visa när slutförd: svarsrutan (interaktionselementet) för t ex essäsvar visas när ljudklippet har spelat klart
  • Visa och spela alternativen efter avslutad uppspelning: är för uppgifter av typen flerval eller flersvar när svarsalternativen består av ljudklipp. När uppspelningen av ljudklippet i uppgiftstexten är klar spelas svarsalternativen upp automatiskt.  

* Att kontrollera interaktionens synlighet är inte möjligt för uppgiftstyperna Textfält, Sifferfält, Mattefält and Sammansatt.

Information: Funktionen Interaktionens synlighet kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Videoklipp i en uppgift

Ett videoklipp ger dig som författare möjlighet att bilägga en eller flera videofiler och du kan göra följande:

Funktioner:

 • En eller flera videofiler i samma uppgift
 • Redigerbar instruktion
 • Format: MP4
 • Maxstorlek per fil: 30 MB*
 • Kan laddas upp i alla uppgiftstyper förutom Dokument och Sektionsdokument
 • Kan spelas upp utan internetuppkoppling

Alternativ: 

 • Välja mellan standard eller enkel stil
 • Interaktionens synlighet d v s när studenten/eleven får tillgång till svarsrutan. Detta är en funktion som är tillgänglig för de flesta uppgiftstyperna**.
  • Alltid synlig (standard): svarsrutan är synlig hela tiden och det är möjligt för studenter/elever att besvara frågan innan, under och efter uppspelning av videoklippet
  • Visa när slutförd: svarsrutan (interaktionselementet) för t ex essäsvar visas när videoklippet har spelat klart
  • Visa och spela alternativen efter avslutad uppspelning: är för uppgifter av typen flerval eller flersvar när svarsalternativen består av ljudklipp. När uppspelningen av videoklippet i uppgiftstexten är klar spelas svarsalternativen upp automatiskt.  

* Maxstorlek per fil kan konfigureras för er marknadsplats. För att ändra maxstorlek, vänligen kontakta Inspera Service Desk.

** Att kontrollera interaktionens synlighet är inte möjligt för uppgiftstyperna Textfält, Sifferfält, Mattefält and Sammansatt.

Information: Funktionen Interaktionens synlighet kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Studentens/elevens upplevelse

Uppspelning av ljud- eller videoklipp startar studenten/eleven genom knappen spela. 

När författaren har valt standard stil, så kan studenten/eleven välja att pausa en uppspelning för att sedan återuppta den med hjälp av spelaknappen. Är antalet uppspelningar obegränsat kan studenten/eleven även flytta markören dit de vill återuppta uppspelningen. När antalet uppspelningar är begränsat kan studenten/eleven pausa uppspelningen men inte flytta markören till önskat läge för att återuppta uppspelningen. I standardstilen visas även en tidsaxel med aktuell tid i klippet och hur långt klippet är.

Ljudklipp_i_standardstil.png

För klipp med enkel stil så kan studenten/eleven bara starta/pausa/återuppta uppspelningen.

Videoklipp_i_enkel_stil.png

När svarsalternativen för flerval och flersvar består av ljudfiler och interaktionens synlighet är att till visa när slutförd, ser det ut så här:  

Innan studenten/eleven har lyssnat klart på ljudklippet

Ljudklipp_innan_interaktion.png

Efter det att studenten/eleven har lyssnat klart på ljudklippet

Interaktionens_synlighet.png

Information:

Innan ni begär ökning av maxstorlek av filer så rekommenderar vi att ni först testar era lokala nätverk. Detta genom att låta IT genomföra ett hastighetstest för accesspunkterna i syfte att bestämma kapaciteten i det lokala nätverket. Detta hjälper er att avgöra vilken maxstorlek som nätverket klarar att leverera till x antal studenter/elever samtidigt. Du kan läsa mer om nätverkshastighet och hur man mäter det (öppnar upp i nytt fönster)

Bitar per sekund: En videofil på 30 MB som är 10 sekunder lång kan upplevas att ta längre tid att ladda/starta än en som är på 30 MB och 5 minuter lång. Du kan läsa mer om överföringshastighet på
Youtube hjälpartikel (öppnar upp i nytt fönster).

Exempel: En 480p video kräver 2,5 Mbps för att ladda ner/strömma. Om routern har en maxkapacitet på 100 Mbps, klarar den 40 samtidiga strömningar av videon (100 Mbps / 2,5 Mbps).

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
7 av 8 tyckte detta var till hjälp