Formulär är en uppgiftstyp som kan användas för att få in extra information från student/elev.Syftet är främst att samla information som är relevant för inlämningen, såsom godkännande av publicering, bekräftelse på att man läst information, information om studenten/eleven etc. Den syns som en egen flik i navigationsfältet på tentan/provet, fliken markeras med ett mceclip0.png då den inte räknas som en uppgift i tentan/provet.

Notera: Studentens/elevens svar är synliga för bedömaren om inlämningen skrivs ut, men dessa kan utelämnas. Om formuläret enbart används för att samla in personlig information kan du kontakta Service desk och få inställningen ändrad.

Innehållsförteckning

Skapa ett formulär

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Formulär
 6. Ge dokumentet ett namn

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för ett formulär.

Screenshot_2020-07-24_at_13.43.40.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er och/eller bilder till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg till ett eller flera interaktionselement genom att klicka på +Sätt in. Du kan välja bland flera olika typer av uppgifter:
  • Flersvar
  • Flerval (ett svar)
  • Sant/Falskt
  • Textfält
  • Sifferfält
  • Textalternativ
  • Textområde
 4. Hantera generella inställningar. I Formulär kan du lägga till huvudillustration, PDF-panel och etiketter. Läs mer i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Varje interaktionselement har specifika alternativ som beror på vilken typ av uppgift det är. Alternativen dyker upp till höger när du klickar på ett interaktionselement. 

Screenshot_2020-07-24_at_13.54.51.png

Exemplet ovan visar uppgiftstypen Flerval.

Läs mer om de specifika alternativen för varje uppgiftstyp:

Notera: Eftersom Formulär inte är en uppgiftstyp som kan rättas eller bedömas har du inte möjlighet att markera korrekta svar till interaktionselementen. 

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp