Manuellt bedömd. Denna uppgiftstyp används vid muntliga examinationer och syns endast för bedömaren, inte för eleven/studenten. Den kan även användas för prov som ska besvaras på papper.

 

Om uppgiftstypen används i ett muntligt prov, gäller följande:

 • den kan inte kombineras med andra uppgiftstyper: En uppgiftsgrupp kan inte innehålla både Muntligt/Papper och en annan typ av uppgift.
 • den är ej synlig för eleven/studenten: Uppgiften kommer endast vara synlig för bedömaren.
 • den är manuellt bedömd: Uppgiften bedöms direkt under provets gång.

Läs mer om hur man skapar ett muntligt prov (engelska).

Läs mer om hur man bedömer ett muntligt prov (engelska).

 

Om uppgiftstypen används i ett skriftligt prov, gäller följande:

 • den kan kombineras med andra uppgiftstyper
 • den är synlig för eleverna/studenterna, men uppgiften kan inte besvaras på den digitala enheten
 • den bedöms manuellt tillsammans med resten av uppgifterna när eleven/studenten har lämnat in

Om eleven/studenten har lämnat in scannade skisser, kommer dessa vara synliga för bedömaren på samma sätt som skisser för andra typer av uppgifter. 

 

Följande kan du göra när du skapar uppgiften:

Screenshot_2020-07-24_at_10.05.12.png

 1. Byt ut texten med din uppgift eller fråga.
 2. Lägg till matematik (LaTex), filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften.
 3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Läs mer här: general options for questions
 • Poäng: Läs Question scoring - Basic.
 • Bedömningsvägledning: På uppgiftsnivå. Visas till höger om uppgiften för bedömaren. Se exempel nedan.

 

Exempel på muntlig uppgift - för bedömaren 

Muntlig_EN_3.png

Exemplet ovan visar en muntlig uppgift med en bedömningsvägledning tillhörande uppgiften. Genom att klicka på "Expandera" kommer bedömningsvägledningen döljas och endast uppgiften syns på skärmen. På det sättet kan bedömaren visa uppgiften på skärmen för eleven/studenten.

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp