Inlämningsuppgift är en uppgiftstyp som besvaras genom att ladda upp en fil. Detta innebär att studenten/eleven skriver sitt svar i exempelvis MS Excel eller MS Word och sedan laddar upp det slutgiltiga svaret som en fil i Inspera.

Information: Som standard är maxstorleken för filen 1 GB. Kontakta Service Desk för att öka maxstorleken. 

Innehållsförteckning

Skapa en inlämningsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Inlämningsuppgift
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Följande kan du göra när du skapar uppgiften:

Screenshot_2020-07-22_at_13.53.34.png

 1. Byt ut texten med din uppgift eller fråga.
 2. Lägg till matematik (LaTex), filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften.
 3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Läs mer här: general options for questions
  Poäng: Läs Question scoring - Basic.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. 

Screenshot_2020-07-22_at_13.55.42.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen till studenten/eleven är "Ladda upp din fil här. Max en fil.". Om du behöver kan du ändra texten genom att klicka på Instruktion och skriva in en instruktion för uppgiften. Texten kommer synas i rutan där studenten/eleven ska bläddra fram filen för att ladda upp.

Filtyper

Välj vilken filtyp som ska tillåtas vid filuppladdning. Ta bort "Tillåt alla filtyper" om du vill begränsa vilka filtyper som ska tillåtas. Välj i dropdownmenyn bland fördefinierade filtyper eller fyll i andra anpassade filtyper i textfältet.

Alla filtyper är möjliga att lägga till. Fältet där du kan ange vilka filtyper som accepteras är inte skiftlägeskänslig, vilket innebär att om du lägger till .png kommer både .png och .PNG tillåtas.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 7 tyckte detta var till hjälp