Manuellt bedömd. Denna uppgiftstyp besvaras genom att skriva ett stycke kod. 

Programmering är en uppgiftstyp där eleven/studenten kan skriva kod i ett fördefinierat programmeringsspråk i en editor som är särskilt skapad för att skriva och visa kod. Editorn presenterar radnummer och stödjer syntaxmarkering för det specifika programmeringsspråket. För vissa språk stöds också till viss del automatisk korrigering. Författaren av uppgiften bestämmer huruvida detta ska vara aktiverat eller ej.

 

Följande kan du göra när du skapar uppgiften:

Screenshot_2020-07-22_at_16.00.07.png

  1. Byt ut texten med din uppgift eller fråga.
  2. Lägg till matematik (LaTex), filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften.
  3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Läs mer här: general options for questions
    Poäng: Läs Question scoring - Basic.

 

Inställningar för denna uppgiftstyp:

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. 

Screenshot_2020-07-22_at_16.02.27.png

 

1. Instruktion

Skriv en instruktion för uppgiften. Texten kommer synas i uppgiften. "Skriv in ditt svar här" är förinställt.

 

2. Alternativ

  • Kodspråk: Välj ett programmeringsspråk i listan som eleverna/studenterna ska använda när de besvarar uppgiften. Detta gör att de kommer få syntaxmarkeringar i koden som passar till det specifika språket.
  • Visa hjälp och radnummer: Om denna box är ikryssad kommer radnummer synas i textboxen som koden skrivs in i. För vissa språk aktiverar denna inställning även automatisk rättning och syntaxmarkering.

 

3. Extern identifierare

Läs general options for questions för mer information om Extern identifierare. 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp