Mattefält är en uppgiftstyp som besvaras genom matematiska symboler, formler eller uttryck. När du skapar en uppgift med mattefält kan flera korrekta svarsalternativ kopplas till en svarsruta/interaktionselement för automaträttning.

Innehållsförteckning

Skapa en mattefältsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Mattefält
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, hantering av duplicering av svar och bilägga resurser.

Screenshot_2020-06-11_at_15.09.25.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  S_tt_in_nytt_mattef_lt.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.
 5. Välj Avancerad.
  • Tillåt bara unika svar (ge inte poäng för duplicering av svar): Detta gäller uppgifter med fler än ett interaktionselement/svarsruta. Syftet är att undvika utdelning av för många poäng när ett korrekt svar upprepas i de olika svarsrutorna.

  Exempel: En uppgift frågar efter flera exempel på hur det går att skriva två tiondelar och då kunna svara i t ex bråkform, decimalform eller procentform. Alla tre svarsrutor är uppsatta likadan och studenten/eleven kan då få 3 poäng genom att skriva samma svar i alla tre rutor, medan hen endast får 1 poäng för detta om Tillåt bara unika svar är aktiverat.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Mattefält har följande specifika inställningar:

 1. Korrekta svar
 2. Alternativ
 3. Extern identifierare 

Screenshot_2020-06-11_at_15.05.03.png

Korrekta svar 

Skriv det korrekta svaret i textrutan. Svaret kan innehålla både text, siffror och matematiska symboler, uttryck och formler. Genom att använda matematikpaletten kan du enkelt skriva in matematiska uttryck. 

  Basic   Advanced
Oppgavetype_utregning_5_NO.PNG Oppgavetype_utregning_6_NO.PNG

Det är också möjligt att lägga till flera korrekta svar till en svarsruta genom att klicka på Lägg till korrekt svar. Då accepteras även detta korrekta svar när uppgiften rättas automatiskt av systemet.

Exempel: Om du vill att svaret Screenshot_2020-06-11_at_15.37.25.png ska godkännas som svar i tillägg till Screenshot_2020-06-11_at_15.39.16.png.

Screenshot_2020-06-12_at_08.35.17.png

Tips: Om ni använder egendefinierade matematikpaletter och en sådan läggs på uppgiften finns samma symboler tillgängliga både i skapandet av uppgiften och näst studenten/eleven besvarar den.

Alternativ

Förväntad längd (tecken): Välj längden för svarsrutan genom att ange hur många tecken eleven/studenten förväntas svara med.

Information: Tänk på att Inspera Assessment kräver att svaret är identiskt för att klassas som korrekt. Detta betyder till exempel att om du anger ett mellanrum mellan delar i uttrycket så måste mellanrummet även finnas med i studentens/elevens svar för att det ska bli korrekt. För att lösa detta kan du skapa flera korrekta svar så att alla möjliga sätt att skriva uttrycket på täcks.Matte_6_EN.png
Här har studenten/eleven svarat rätt, men fått fel av systemet eftersom författaren till uppgiften endast angett rätt svarsalternativ med mellanslag.
Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Tips: Om du vill att studenten/eleven ska kunna visa sina beräkningar, alltså hur de kommit fram till svaret, så kan du kombinera Mattefält med uppgiftstypen Beräkning i en Sammansatt uppgift.Utregning_6_EN.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp