Textfält är en uppgiftstyp som besvaras genom att studenten/eleven skriver in ett ord eller en kort mening i en tom svarsruta. Svarsrutan kan placeras i början, i mitten eller i slutet av uppgiftstexten.

 

 

 

Textfält

Instruktionsvideo steg för steg

Innehållsförteckning

Skapa en textfältsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Textfält
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, hantering av duplicering av svar och bilägga resurser.

Screenshot_2020-06-11_at_15.09.25.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  Textf_lt.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.
 5. Välj Avancerad.
  • Tillåt bara unika svar (ge inte poäng för duplicering av svar): Detta gäller uppgifter med fler än en svarsruta/interaktionselement. Syftet är att undvika utdelning av för många poäng när ett korrekt svar upprepas i de olika svarsrutorna.

  Exempel: En uppgift frågar om vilka tre städer som är störst i Sverige. Studenten/eleven ska skriva in en stad i varje textruta, och alla tre städer är definierade som rätt svar i alla tre svarsrutor. Om studenten/eleven skriver "Stockholm" i alla tre svarsrutor kan man då få 3 poäng, medan man endast får 1 poäng för detta om Tillåt bara unika svar är aktiverat.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Textfält har följande specifika inställningar:

 1. Korrekta svar
 2. Alternativ
 3. Extern identifierare

Screenshot_2020-06-11_at_15.05.03.png

Korrekta svar 

Skriv det korrekta svaret i textrutan. Svaret kan innehålla både text och siffror (max 50 tecken inklusive mellanrum). För att lägga till godkända, alternativa stavningar/uttryck, klicka på Lägg till korrekt svar och skriv in godkänt alternativ.

Notera: Korrekta svar är oberoende av språkversion. Så om du ska göra flera språkversioner av uppgiften, se till att svaren finns på alla språk.Fyll_inn_tekst_4_EN.png

Alternativ  

 • Skiftlägeskänslig: genom att aktivera detta kommer den automatiska rättningen endast acceptera svar som matchar svaret exakt. Om det korrekta svaret är "Stockholm" kommer inte "stockholm" accepteras som rätt svar.
 • Ignorera vita fält: Om detta är aktiverat kommer tomma utrymmen (" ") att tas bort från svaret innan det jämförs med det korrekta svaret. Systemet bortser då alltså från mellanslag, vanligt förekommande vid särskrivning. 
 • Expandera fält automatiskt: Gör att fältet utvidgas vartefter man skriver (Kan ej väljas om Begränsa antalet tecken till fältets bredd har valts).
 • Begränsa antalet tecken till fältets bredd: Gör att studenten/eleven inte kan skriva fler tecken än vad som får plats i fältet. (Kan ej väljas om Expandera fält automatiskt har valts). En varning kommer ges om du anger en längd som är kortare än det längsta av de korrekta svaret och det går inte att spara uppgiften.
 • Förväntad längd (tecken): Välj längden för svarsrutan genom att ange hur många tecken studenten/eleven förväntas svara med. Standard är 20 tecken.
Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att tentan/provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
5 av 5 tyckte detta var till hjälp