Matchning/parning är en uppgiftstyp som besvaras genom att matcha ihop värden i en tabell med rader och kolumner. Du kan lägga in text och/eller bild för raderna/kolumnerna.

Innehållsförteckning

Skapa en uppgift av typen matchning/parning

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Matchning / Parning
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Matchning_parning.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen.

Matchning_parning_l_gg_till.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen är "Matcha ihop värdena:". Om du behöver kan du ändra texten genom att klicka på Instruktion och skriva in en instruktion för uppgiften. Texten kommer synas precis ovanför tabellen i uppgiften.

Kolumner och rader

Här lägger du till text och eventuellt bild för värdena i kolumnerna och raderna.

Matchning_parning_kolumner.png

 1. Ställ markören i svarsrutan/interaktionselementet
 2. Expandera Kolumner
 3. Skriv eller klistra in värde för första kolumnen
 4. Klicka på Lägg till bild om du vill komplettera med en bild. Genom att skriva in text i rutan får du en text tillsammans med bilden. Notera att texten hamnar ovanför bilden för studenten/eleven.
 5. Klicka på Lägg till kolumn om du vill ha ytterligare kolumner
 6. Expandera Rader
 7. Skriv eller klistra in värde för första raden
 8. Klicka på Lägg till bild om du vill komplettera med en bild. Genom att skriva in text i rutan får du en text tillsammans med bilden. Notera att texten hamnar ovanför bilden för studenten/eleven.
 9. Klicka på Lägg till rad om du vill ha ytterligare rader

Du kan även ta bort kolumner och rader genom att klicka på krysset till vänster om rutan.

Notera: Glöm inte att ange de korrekta svaren i tabellen i interaktionselementet genom att klicka i vilken kolumn som passar ihop med vilken rad. De korrekta svaren kommer markeras med gröna cirklar.
Varning: För många rader eller för breda kolumner kan påverka användarvänligheten. Förhandsvisa uppgiften för att säkerställa användarvänligheten för studenten/eleven. Detta påverkar även utskrifter i PDF-filer av inlämningen, där delar av svaret kommer att klippas av.

Alternativ

 • Minimum och övre poänggräns: Kan väljas för varje interaktionselement. Detta värde kommer överskriva poänginställningen för uppgiften i sin helhet. Läs mer om det här: advanced scoring
 • Detta gäller både kolumnerna och raderna. 
Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 7 tyckte detta var till hjälp