Textalternativ är en uppgiftstyp som besvaras genom att välja ett alternativ från en rullgardinsmeny med flera alternativ. Rullgardinsmenyn kan placeras i början, i mitten eller i slutet av uppgiftstexten. Det går också att inkludera flera rullgardinsmenyer i en uppgift om så önskas. 

Innehållsförteckning

Skapa en textalternativsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Textalternativ
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-06-25_at_09.19.17.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  S_tt_in_textalternativ.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Genom att ställa markören i rullgardinsmenyn får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Textalternativ har följande specifika inställningar:

 1. Svarsalternativ
 2. Alternativ
 3. Extern identifierare 

Screenshot_2020-06-25_at_09.24.14.pngSvarsalternativ 

 1. Ställ markören i interaktionselementet
 2. Skriv eller klistra in svarsalternativen
 3. Markera det svarsalternativ som är det korrekta genom att klicka i den lilla cirkeln till vänster om svarsalternativet
 4. Fler alternativ kan läggas till genom att klicka på Lägg till alternativ. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på krysset bredvid alternativet.

L_gg_till_alternativ_p__textalternativ.png

Alternativ

 • Minimum och övre poänggräns: Kan väljas för varje interaktionselement. Detta värde kommer överskriva poänginställningen för uppgiften i sin helhet. Läs mer om det här: advanced scoring
 •   
Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att provet har startat.

Återkoppling per svarsalternativ

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Det finns möjlighet att skapa återkoppling på alla uppgiftens svarsalternativ. Den görs synlig av admin när hen publicerar tentan/provet för studenten/eleven. 

 • Ställ markören i interaktionsområdet
 • Expandera Svarsalternativ
 • Klicka på Återkoppling
 • Skriv in din återkoppling
 • Klicka på Spara

Du kan läsa mer om detta i artikeln predefined feedback per alternative.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp