Hotspot är en uppgiftstyp som besvaras genom att klicka på en punkt/ett område i en bild. Studenten/eleven kan klicka på valfri plats i bilden och svaret markeras som ett kryss. Hen kan uppdatera sitt svar genom att klicka på annan plats i bilden. 

Innehållsförteckning

Skapa en hotspotsuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifteri rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Hotspot
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-06-25_at_15.25.11.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Hotspot har följande specifika inställningar:

Screenshot_2020-06-25_at_15.28.39.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen är "Klicka på bilden". Om du behöver kan du ändra texten om du klickar på Instruktion. Texten kommer synas precis ovanför svarsalternativen i uppgiften.

Bakgrund

Lägg till en bild som bakgrund (jpg, png eller svg). Bilden bör ha storleken 620x400.

Hotspots

Lägg till hotspots (områden) i bilden. Du kan lägga till så många hotspots du vill, dra dem till rätt placering i bilden och ändra dess storlek och form.

Hotspot.png

 • Välj mellan Ett korrekt svar eller Flera korrekta svar. Kom ihåg att grönmarkera de korrekta svaren genom att klicka i den lilla rutan till vänster om alternativet.
Varning: Om du anger fler än ett alternativ som korrekt svar kan studenten/eleven inte använda navigation via tangentbordet när uppgiften besvaras.
 • Välj mellan följande former:
  • Rektangel
  • Cirkel
  • Polygon

För att definiera en polygon hotspot så placerar du ut punkter på bakgrunden, det behövs minst tre (3) punkter som att skapa en polygon men det finns inget maxantal. För att avsluta klickar du på den första punkten, när detta är gjort kan inga fler punkter läggas till eller flyttas.

De olika formerna kan kombineras, så att du kan ha cirkulära, rektangulära och polygona hotspots i en och samma uppgift.

 • Lägg till fler hotspots genom att välja Lägg till hotspot. Om du vill ta bort en hotspot, klicka på krysset till höger om alternativet.

Alternativ

 • Minimum och övre poänggräns: Kan väljas för varje interaktionselement. Detta värde kommer överskriva poänginställningen för uppgiften i sin helhet. Läs mer om det här: advanced scoring.
 • Höjd på interaktion (standard 400px): Ändra höjd på interaktionselementet. 400px är förinställt (rekommenderat). Om du ökar höjden för att få plats med fler objekt rekommenderas att du förhandsgranskar uppgiften för att säkerställa att den ser bra ut för studenterna/eleverna.
 • Anse uppgift obesvarad vid respons utanför hotspots:  Om studenten/eleven klickar utanför definierade hotspots kommer uppgiften anses som obesvarad och poäng kommer ges därefter. Inställningar för obesvarad uppgift finns under Generella inställningar för uppgiften (se nr 3 i första bilden i den här artikeln).
 • Markera hotspots: De olika hotspots som är definierade visas för studenten/eleven. Detta innebär att de ser vilka alternativ de har att klicka på. (Hotspots är som default inte markerade.)
  • Begränsa antalet svar: Begränsar hur många hotspots eleven/studenten kan markera. (Kan endast väljas om "Flera korrekta svar" är valt.)
  • Hotspots kantfärg: Välj färgen för att markera kanten på hotspoten. Antingen markerar du önskad färg i färgpaletterna eller så anger du värden i RGB, HSL eller HEX.
  • Bakgrundstransparens: Välj till vilken grad som bakgrunden till den markerade hotspoten ska vara transparent eller täckt

Screenshot_2020-07-28_at_16.27.52.png
På bilden ovan har man valt inställningen Markera hotspots. Detta gör att studenterna/eleverna vet vilka alternativ de har att klicka på.

Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att tentan/provet har startat.

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

Att tänka på angående tillgänglighet

När du använder en uppgift av typen hotspot kan du välja att de hotspots som satts upp visas för studenten/eleven och du kan då ange färg för kantmarkering och hur transparent bakgrundsfärgen ska vara. Detta är till hjälp för att tydligare markera i en bakgrundsbild var det finns en hotspot.

För att stötta studenter/elever med synnedsättning eller färgblindhet är det viktigt att du använder rätt färger och kontraster. I riktlinjer för tillgänglighet definierade i WCAG 2.1 guidelines rekommenderas att sätta upp ett kontrastförhållande på minst 3:1 mellan för- och bakgrundsfärgerna. 

Ett tips är att använda ett verktyg för att se om dina färgval möter rekommendationen, det finns flera gratisverktyg och ett av dem är Accessible webs WCAG Color Contrast Checker (öppnas i nytt fönster).

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp