Poängsättning - Standard

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Den här artikeln syftar till att ge instruktioner för hur du anger totalpoäng för manuellt bedömda uppgifter och förklara poängsättningen för automatiskt poängsatta uppgifter. 

Tips: Besvara alltid automatiskt poängsatta uppgifter i förhandsgranskningen för att säkerställa att poäng delas ut som du hade tänkt dig. 

Innehållsförteckning

Sätt totalpoäng för manuellt bedömda uppgifter

Totalpoäng anger den högsta poängen som en bedömare kan ge ett svar under bedömningen. När en manuellt bedömd uppgift skapas kan författaren sätta totalpoäng med både positiva och negativa tal och med två decimaler.

Ange_totalpo_ng.png

Sätt standardpoäng på automatiskt poängsatta uppgifter

Gäller för alla automatiskt poängsatta uppgifter.

För automatiskt poängsatta uppgifter sätts vanligen: 

  • Poäng per korrekt svar   
  • Poäng per fel svar

Standardpo_ng_automatiskt_po_ngsatta.png

Sätt nivå för gränsvärden för automatiskt poängsatta uppgifter

När en uppgift består av flera interaktionselement kan du även använda gränsvärden för uppgiften som helhet. Gränsvärdena utgår ifrån poäng per korrekt/fel svar. Du kan läsa mer om detta i artikeln Nivå för gränsvärde - uppgiften.

Sätt poäng per alternativ

Gäller för Flerval. Flersvar, Sant/Falskt och Textalternativ.

När du markerar Per alternativ inaktiveras Poäng per korrekt svar och Poäng per fel svar. För att sätta poäng per alternativ så klickar du interaktionselementet för att komma till inställningarna för svarsrutan. Även här kan du sätta minuspoäng och poäng i decimalform. 

po_ng_per_alternativ.png

 

Information: För att läsa om med avancerad poängsättning, gå till artikeln Advanced question scoring.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
7 av 21 tyckte detta var till hjälp