Visa slutgiltigt resultat för studenten/eleven

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Inspera tillåter publicering av slutgiltigt resultat på startsidan för tentan/provet i menyn Arkiv för studenten/eleven. Resultatet publiceras även i resultatöversikten när denna är aktiverad för tentan/provet.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Aktivera slutgiltigt resultat på en tenta/prov

  1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
  2. Öppna den aktuella tentan/provet
  3. Under Alternativ Efter tentamen/prov → Slutgiltigt resultat, markera Visa slutgiltigt resultat på studentens/elevens startsida

Resultatet kan inte publiceras förrän den slutgiltiga bedömningen är markerad som klar, oavsett om du arbetar med totalpoäng eller betyg som resultat. Om du inte sätter ett datum i Synlig från kommer resultatet visas när bedömningen är färdig. Du kan alltså publicera resultatet innan (och utan) att du publicerar studentens/elevens inlämning om de bara ska ha tillgång till sitt resultat.

Du kan också välja att publicera resultatet vid ett visst datum, då anger du detta i rutan Synlig från

Om du behöver avpublicera resultatet kan du gå tillbaka till AlternativEfter tentamen/prov → Slutgiltigt resultat och avmarkera Visa slutgiltigt resultat på studentens/elevens startsida.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 7 tyckte detta var till hjälp