Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Inspera Assessment stöder inmatning av LaTeX direkt i uppgiftstexten.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.
Notera: Inspera Assessment stödjer inte import av LaTeX-paket. 

Gör så här:

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
  2. Skapa en ny uppgift eller öppna en befintlig
  3. Aktivera LaTeX-läge (det finns snabbkommandon för att växla mellan på/av)
  4. Skriv in LaTeX-koden direkt i uppgiftstexten
  5. Markera koden och klicka på Σ för att rendera till matematisk formel
  6. Inaktivera LaTeX-läge 

När LaTeX-läget inaktiveras så renderas koden automatiskt till matematisk formel.

Snabbkommandon (växla mellan LaTeX-läge på/av med tangentbordet)

  • Mac OS: ⌘ + ⇧ + M
  • Windows: Ctrl + Shift + M

latex3.gif

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 8 tyckte detta var till hjälp