Organisationstillhörighet

Funktionen är tillgänglig för Användaradministratör.

Organisationsenheter används för att organisera användare och delning av innehåll. Istället för att dela tentamens- eller provtillfällen med individuella Admins kan den/det delas med en organisation och närhelst det kommer en ny användare i den organisationen med rollen Admin får hen automatiskt tillgång till historiska och kommande tentor/prov. 

Information: Kontakta Inspera Service Desk för att komma igång med organisationer hos er.

När en användare är kopplad till en organisation med underorganisationer, så får hen automatiskt tillgång till material i alla underorganisationer. Om det skulle komma en ny underorganisation får användaren automatiskt tillgång till denna.  

Organisationer_mamma.png

När en användare är kopplad till underorganisation/er får hen inte automatiskt tillgång till eventuellt nya underorganisationer.  

Organisationer_barn.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp