Registrering genom tenta- eller provkod

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Ett flexibelt sätt för att låta studenter/elever registrera sig för test i Inspera är att låta dem använda en tenta- eller provkod. Med den koden kan de logga in i Inspera med Single Sign On och sedan själva registrera sig och genomföra testet. 

Notera: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera. Det krävs också att ert lärosäte eller skola har en SSO integration. Tenta- eller provkod fungerar enbart tillsammans med SSO inloggning.

Innehållsförteckning

Aktivera tenta- eller provkod

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
  2. Öppna tentan/provet
  3. Vid Anmälningsmetod markera Bjud in studenter/elever genom att dela tenta- eller provkod

Tentakod tentamensinställningar.png 

När den här funktionen aktiveras så inaktiveras möjligheten att lägga till engångs- eller permanenta användare. 

Då tentan/provet aktiveras så genereras koden och visas för Admin.

Tentakod med själva koden.png

Tenta- eller provkoden kan kopieras och skickas ut till studenter/elever som ska/önskar genomföra tentan/provet.

Notera: Listorna i modulen Monitor uppdateras allteftersom studenter/elever registrerar sig. Om en eller flera har behov av extratid, stavningskontroll eller andra individuella inställningar kan detta göras först efter det att hen har registrerat sig via tenta- eller provkoden.

Anonyma eller namngivna studenter/elever

Det är möjligt att låta studenterna/eleverna vara anonyma eller namngivna på en tenta/prov med tenta- eller provkod. Inställningen görs som vanligt under Alternativ och Generella inställningar. Det går inte att ändra på en aktiverad tenta/prov.

Vid anonyma tentor/prov så kan bedömare hämta upp namnen på studenterna/eleverna efter det att bedömningen är bekräftad. 

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Studenten/eleven loggar in som vanligt med SSO-uppgifterna. På startsidan, längst ner, har de en Registreraknapp. De klickar på den. 

Tentakod student registrerar.png

Och i nästa steg anger de den kod som de har fått. 

tentakod skriv in koden.png

När de sedan klickar på Fortsätt så kan de öppna den aktuella tentan/provet och när starttiden har passerat, så kan de börja svara på uppgifterna.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
11 av 18 tyckte detta var till hjälp