Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och studenter/elever.

Stavningskontroll är tillgängligt för typen essäuppgifter. Funktionen kan aktiveras för alla studenter/elever på en tenta/prov eller för en eller flera individ/er.

Innehållsförteckning

Hur aktiverar jag stavningskontrollen?

Stavningskontrollen kan aktiveras i förväg av admin på en tenta/prov. Det kan göras för alla studenter/elever alternativt för en eller flera individ/er.

Aktivera för alla studenter/elever

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Scrolla ner till Alternativ och Examinations- eller Provdag
 4. Markera  Slå på stavningskontroll

Sl__p__stavningskontroll.png

Du kan förhandsgranska hur det ser ut för studenterna/eleverna genom att klicka på Förhandsgranska (symbolen som ser ut som ett öga).

Om funktionen aktiveras eller inaktiveras efter det att tentan/provet har startat så kommer ändringen att träda i kraft när studenten/eleven navigerar till ny uppgift. 

Aktivera för individuell student/elev

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Klicka på Se alla (x) för att öppna i modulen Monitor
 4. Markera den eller de studenter/elever för vilka stavningskontroll ska aktiveras
 5. Klicka på Slå på stavningskontroll

Sl__p__f_r_individ.png

Stavningskontrollsmenyn

Menyn visas när studenten/eleven håller markören över den orangea cirkeln. Från vänster till höger:

 1. Inaktivera för att inaktivera stavningskontroll medan du skriver 
 2. Inställningar, se rubrik nedan
 3. Öppna stavningskontroll för att hantera markerade stavfel 
 4. Förslag eller check, den orangea cirkeln visar antalet hittade stavfel eller om allt är korrekt så visas en checksymbolStavningskontroll_student.png

Inställningar för stavningskontroll för student/elev

Genom att klicka på Inställningar (kugghjulet) kan studenten/eleven göra följande inställningar:

 1. Språk - Automatiskt Upptäckt gör att stavningskontrollen automatiskt avgör vilket språk som studenten/eleven skriver på. För att byta språk, väljer studenten/eleven i listan med tillgängliga språk. Se lista på språk nedan. 
 2. Ignorera alternativ
  1. Ignorera alla ord med enbart versaler - CAPS
  2. Ignorera domännamn - doman.se
  3. Ignorera ord med blandat stora och små bokstäver - Ba(NO3)2
  4. Ignorera ord med siffror - Ba(NO3)2

Tillgängliga språk

Verktyget som används i Inspera för stavningskontroll stöttar följande språk:

Amerikansk engelska
Arabiska
Australisk engelska
Brasiliansk portugisiska
Brittisk engelska
Kanadensisk engelska
Kanadensisk franska
Danska
Nederländska
Finska
Franska
Tyska
Grekiska
Hebreiska
Isländska
Italienska
Japanska
Koreanska
Māori
Nyzeeländsk engelska
Norska bokmål
Norska nynorska
Polska
Portugisiska
Ryska
Förenklad kinesiska
Spanska
Svenska
Ukrainska
Kyrmiska eller walesiska

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
19 av 20 tyckte detta var till hjälp