Att lämna in för en student/elev

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Platsansvarig.

Att kunna hjälpa studenten/eleven med att lämna in sin tenta/sitt prov i Inspera kan vara nödvändigt ibland. Detta om sluttiden för tentan/provet har passerat och om studenten/eleven har glömt att klicka på Lämna in nu eller om tentan/provet på rätt sätt inte lämnats in. 

Information: Återinlämning är inte möjlig om det har satts poäng på studentens/elevens inlämning på tentan/provet. Dessa måste först återställas för att det ska gå att öppna för återinlämning.  

Innehållsförteckning

Hur ser jag att en tenta/ett prov inte är inlämnat?

För att se status på studentens/elevens inlämning behöver du söka upp hen i modulen Monitor. Om du har ID för personen kan du söka på det. Du kan också via anmälda studenter/elever på tentan/provet hitta eventuella skrivningar som inte blivit inlämnande.

 1. Öppna tentan/provet i Tentamens- eller provtillfällen
 2. Skrolla ned till X studenter/elever
 3. Klicka på Se alla
 4. Klicka på kolumnen Status för att sortera på de olika status
 5. Identifiera ID som inte har status Lämnat in och har värde i Använda minuter och/eller Svar sparat i molnet

Exempel_p__ej_inl_mnade.png

Information: Det som lämnas in är svaren såsom de var när svar sist sparades i molnet. 

Hur öppnar jag för återinlämning?

 1. Öppna tentan/provet i Tentamens- eller provtillfällen
 2. Skrolla ned till X studenter/elever
 3. Klicka på Se alla
 4. Klicka i rutan framför ID
 5. Klicka på Återinlämning

  _ppna_f_r__terinl_mning.png
 6. Markera Tillåt studenten/eleven att lämna in på nytt
 7. Markera Ingen tidsgräns
 8. Klicka på Uppdatera
 9. Du får direkt bekräftelse på skärmen att återinlämning är tillåten. Du kan även lägga till kolumnen Återinlämning för att se status

St_ll_in_status_f_r__terinl_mning.png

Du kan läsa mer om alternativen i artikeln Öppna för återinlämning

Hur lämnar jag in för en student/elev?

 1. Klicka i rutan framför ID
 2. Klicka på Återinlämning
 3. Markera Tillåt inte studenten/eleven att lämna in på nytt
 4. Låt markeringen för Lämna in nuvarande version (rekommenderas) vara
 5. Klicka på Uppdatera

_terinl_mning_f_r_student.png

Återinlämningen bekräftas direkt på skärmen. Du kan bekräfta med studenten/eleven att inlämningen är gjord genom att klicka på Se svar. Då öppnas inlämningen i samma gränssnitt som studenten/eleven skrev i. 

Se__terinl_mnat_svar.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 7 tyckte detta var till hjälp