Pausa student/elev

Funktionen är tillgänglig för dig med Admin, Platsansvarig eller Tenta- eller Provvakt.

Under pågående tenta/prov kan det ibland finnas behov av att pausa en student/elev. Det kan vara för att individen har rätt till paus under skrivtiden eller att det finns oklarheter som behöver redas ut innan studenterna/eleverna kan fortsätta skriva. 

Innehållsförteckning

För att pausa en student/elev

 1. Gå till modulen Monitor
 2. Sök fram studenten/eleven
 3. Markera rutan framför ID
 4. Klicka på Pausa

Studentens/elevens status är nu uppdaterad till Pausad.

Status_pausad.png

För att återuppta

 1. Gå till modulen Monitor
 2. Sök fram studenten/eleven
 3. Markera rutan framför ID
 4. Klicka på Resume

Händelsetid vid pausande

I de fall en student/elev är pausad längre än en (1) minut kommer händelsetid att läggas på automatiskt. Tiden "avrundas" till närmsta sekund men i gränssnittet är minsta enhet minuter. 

I de fall en student/elev är pausad kortare än en (1) minut så läggs ingen händelsetid till.

Om dessa tider behöver justeras kan så göras genom att välja Extratid för händelse och lägga till eller ta bort. 

Pausad_student_h_ndelsetid.png

Hur ser det ut för studenten/eleven?

När en tenta- eller provvakt pausar en student/elev så kan hen inte längre se tentan/provet. Istället får hen ett meddelande, se nedan, att tentan/prover är pausat. 

 • Studenten/eleven kan inte navigera mellan uppgifterna eller se/redigera sina svar
 • Studenten/eleven kan se att återstående tid har pausats
 • Studenten/eleven kan se status på internetuppkopplingen 

Pausad_student.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp