Flagga studenter/elever

Funktionen är tillgänglig för rollerna Tenta- eller provvakt och Platsansvarig.

Att flagga en student/elev i modulen monitor kan vara användbart för att göra en visuell markering för att senare följa upp eller vidta andra åtgärder. Det har ingen inverkan på studentens/elevens inlämning i Inspera och den går heller inte med till modulen Bedömning.

Flagga en eller flera studenter/elever för uppföljning

  1. Gå till modulen Monitor
  2. Filtrera eller sök fram den aktuella studenten/eleven
  3. Klicka i rutan för dennes rad
  4. Klicka på Flagga/Ta bort flagga

Vid tillfälle du ska flagga upp flera studenter/elever så markerar du de på sidan och väljer Flagga.

Flagga student.png

Du kan lägga till kolumnen Flagga för att se vilka studenter/elever som är uppflaggade. 

Flaggad student.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
7 av 8 tyckte detta var till hjälp