Användarroller - en översikt

Funktionen är tillgänglig för Användaradministratör.

I den här artikeln beskriver vi kort vad du som användaradministratör kan se och göra när det gäller att tilldela och ta bort roller från användarkonton. 

Innehållsförteckning

Användarroller

I Inspera Assessment används användarroller som ger olika tillgång till moduler och funktioner. Vad en användare kan göra och se i de olika modulerna skiljer sig åt, t ex även om en Admin har tillgång till Bedömning kan hen inte sätta poäng på svar.

Användaradministratör

Ger användaren tillgång till användarhanteringen för att skapa, uppdatera och inaktivera/radera användarkonton. 

Admin

Ger användaren tillgång till modulerna Tentamens- eller Provtillfällen, Monitor och Bedömning. Har behörighet att skapa och uppdatera tentor/prov och bjuda in medarbetare. En admin behöver vara tillagd som detta på en tenta/prov för att kunna hantera densamma i t ex Bedömning. Användaren blir automatiskt Admin på en tenta/prov som hen skapar och när en annan Admin lägger till hen som medarbetare. 

Författare

Ger användaren tillgång till modulen Tentamens- eller Provinnehåll. Kan skapa och uppdatera uppgifter och uppgiftsgruppen. 

Bedömare

Ger användaren tillgång till modulen Bedömning. För att kunna bedöma en tenta/prov så måste användaren vara tillagd som medarbetare på densamma. 

Tenta- eller provvakt

Ger användaren tillgång till modulerna Tentamens- eller Provtillfällen. För att kunna se se studenterna/eleverna måste användaren vara tillagd som medarbetaren på tentan/provet. 

Platsansvarig

Ger användaren tillgång till modulerna Tentamens- eller Provtillfällen. För att kunna se se studenterna/eleverna måste användaren vara tillagd som medarbetaren på tentan/provet. Skillnaden mot tenta- eller provvakt är att en platsansvarig har något fler funktioner tillgängliga. 

Reporter/Statistik

Ger användaren tillgång till modulen Statistik. För att kunna se en aktuell tenta/prov så måste användaren vara tillagd till densamma. 

På sidan Användarroller i Inspera hittar du mer utförliga rollbeskrivningar.

Medarbetare

Alla användare, med de olika användarrollerna, måste bjudas in som medarbetare på en tenta/prov för att kunna utföra sina uppgifter. De enda undantagen är Författare som kan sätta upp och uppdatera uppgifter och uppgiftsgrupper innan de bjuds in till en specifik tenta/prov. Det andra undantaget är användare med utvidgad tillgång. 

Utvidgad tillgång

En användare med utvidgad tillgång får per automatik Admin-rollen. I tillägg till detta så får användaren tillgång till funktionerna på alla tentor/prov utan att vara tillagd som medarbetare. Hen kan också se allt innehåll i Inspera. Så utvidgad tillgång bör endast ges till ett fåtal användare. För att kunna ge utvidgad tillgång måste användaradministratören också ha utvidgad tillgång. 

Utvidgad_tillg_ng.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
9 av 11 tyckte detta var till hjälp