Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Den här artikeln syftar till att förklara hur en admin sätter upp för gruppinlämningar i Inspera. Detta kan vara användbart vid gruppövningar eller grupptentor/prov.

Innehållsförteckning

Hur aktiverar jag gruppinlämning i Inspera?

Funktionen kan aktiveras innan/efter det att studenterna/eleverna har anmälts till tentan/provet. 

Information: Om tentan är skapad av FS, Ladok eller annat externt system så måste den kopplas från det externa systemet för att du ska kunna aktivera gruppinlämning.
 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Hantera vid x studenter/elever
 4. I rullgardinsmenyn vid Individuell inlämning, välj GruppinlämningAktivera_gruppinl_mning.png

Hur sätts grupperna samman?

När gruppinlämning aktiveras får du fem (5) val för att sätta samman grupperna:

 • Skapa grupper och lägg till studenter/elever slumpmässigt: Admin anger antal grupper och hur många studenter/elever varje grupp ska bestå av. Inspera tilldelar grupptillhörighet slumpmässigt.
 • Skapa tomma grupper. Jag vill lägga till studenter/elever manuellt till varje grupp: Admin anger antal grupper och lägger till studenterna/eleverna manuellt till en grupp.
 • Studenterna/eleverna ska skapa grupperna själva: Studenterna/eleverna skapar och hanterar grupperna själva.
 • Tillåt studenter/elever att själva skapa lösenordsskyddade grupper
 • Importera grupp från CSV

Komponera_grupper.png

Skapa grupper och lägg till studenter/elever slumpmässigt

 1. Markera alternativet
 2. Ange antalet grupper som ska skapas. Antalet studenter/elever i varje grupp uppdateras enligt totala antalet/antal grupper
  Skapa_grupper_och_slumpa.png
 3. Klicka på Fortsätt
 4. Ange gruppnamnen. Dessa kan läggas till/redigeras senare.
  Namnge_grupperna.png
 5. Klicka på Spara

Studenterna/eleverna läggs till baserat på sitt ID.

Skapa tomma grupper. Jag vill lägga till studenter/elever manuellt till varje grupp

 1. Markera alternativet
 2. Ange antalet grupper som ska skapas
  Tomma_grupper.png
 3. Klicka på Fortsätt
 4. Ange gruppnamnen. Dessa kan läggas till/redigeras senare.
  Namnge_tomma_grupper.png
 5. Klicka på Spara
 6. Markera den eller de studenter/elever som du vill tilldela en grupp
 7. Välj Redigera gruppmedlemskap 
 8. Markera den grupp som ska tilldelas
  Vald_grupp.png
 9. Klicka på Uppdatera

Studenterna/eleverna ska skapa grupperna själva

 1. Markera alternativet
 2. Klicka på Fortsätt
 3. Klicka på Spara

Den här funktionen låter studenter/elever skapa upp och gå med i grupper. Varje grupp måste ha ett fyrsiffrigt ID-nummer och det sätts av den student/elev som skapar gruppen. Andra kan sedan välja att gå med i gruppen. 

En administratör kan inte göra några ändringar i grupper som skapas av studenter/elever.

Tillåt studenter/elever att själva skapa lösenordsskyddade grupper

 1. Markera alternativet
 2. Klicka på Fortsätt
 3. Klicka på Spara

Den här funktionen låter studenter/elever skapa upp och gå med i grupper. Varje grupp måste ha ett fyrsiffrigt ID-nummer och det sätts av den student/elev som skapar gruppen. Skapandet av gruppen genererar ett lösenord som krävs tillsammans med gruppens ID-nummer för att studenten/eleven ska kunna gå med i gruppen. 

En administratör kan inte göra några ändringar i grupper som skapas av studenter/elever.

Importera grupp från CSV

Det är också möjligt att importera grupper och lägga till studenter/elever till dessa via en CSV-fil.

Formatet för för att importera CSV-filen är som följande: 

groupName, candidate_id

Använd inga rubriker i filen. 

 1. Klicka på Se alla
 2. Välj Gruppinlämning
 3. Klicka på Importera grupp från CSV
 4. Klicka på Fortsätt
 5. Klicka på Ladda upp CSV
 6. Välj filen 
 7. Klicka på Stäng

För mer information om hur du importerar grupper via CSV; gå till artikeln Importera grupper via filuppladdning.

Hantera sena inlämningar för student- eller elevhanterade grupper

För att tillåta studenter/elever gå med i existerande grupp efter att tentans/provets sluttid är passerad:

 • Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 • Öppna den aktuella tentan/provet
 • Klicka på Öppna för sen inlämning
 • Markera Aktivera sen inlämning
 • Klicka på Spara
 • Öppna för Återinlämning för gruppen - detta gör att studenten/eleven kan gå med i/lämna gruppen och har full tillgång till uppgiftsgruppen
 • När studenten/eleven har gått med i gruppen, stäng för Återinlämning
 • Välj Lämna in nuvarande verison (rekommenderas)
 • Klicka på Stäng sen inlämning
 • Avmarkera Aktivera sen inlämning
 • Klicka på Spara

För att tillåta att studenter/elever sätter upp en ny grupp och genomför tentan/provet:

 • Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 • Öppna den aktuella tentan/provet
 • Klicka på Öppna för sen inlämning
 • Markera Aktivera sen inlämning
 • Klicka på Spara
 • Låt studenterna/eleverna sätta upp en grupp
 • Öppna för Återinlämning för gruppen - detta gör att studenten/eleven kan gå med i/lämna gruppen och har full tillgång till uppgiftsgruppen
 • När arbetet i gruppen är klart, stäng för Återinlämning
 • Välj Lämna in nuvarande verison (rekommenderas)
 • Klicka på Stäng sen inlämning
 • Avmarkera Aktivera sen inlämning
 • Klicka på Spara

Hur kan grupper tilldelas kommittéer?

För mer information om hur du tilldelar grupp/er till en kommitté läs artikeln Test settings - Committees.

Artikeln utgår ifrån individuella inlämningar men förfarandet är detsamma för gruppinlämningar.

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Öppna grupper hanterade av studenterna/eleverna

Studenten/eleven loggar in i Inspera och klickar för att göra sig redo. Innan studenten/eleven kan gå vidare måste hen antingen välja grupp eller skapa en ny.

Student_ska__ppna_gruppinl_mning.png

Den student/elev som skapar gruppen blir automatiskt medlem i den. Hen förmedlar PIN-koden till de som ska ansluta. Gruppens medlemmar listas på första sidan. 

Student_anm_ld_till_grupp.png 

Lösenordsskyddade grupper hanterade av studenter/elever

För den här typen av grupper så är förfarandet detsamma för att sätta upp dem. När studenten/eleven har skapat gruppen så bekräftas detta tillsamman med gruppens lösenord. 

L_senordsskyddad_grupp.png

När nästa student/elev ska gå med i gruppen ser det ut så här:

Anslut_till_l_senordsskyddad_grupp.png

Studenten/eleven måste vara medlem i gruppen för att kunna lämna in en gruppinlämning. En av gruppmedlemmarna lämnar in å resten av gruppens vägnar. 

Notera: En tenta/prov med gruppinlämning kan endast öppnas av en gruppmedlem i taget.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp