Lägg till tenta- eller provvaktsinstruktioner

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin, Platsansvarig och Tenta- eller provvakt.

Inspera har en funktion för att kunna lägga till instruktioner/information på en tenta/prov som kan öppnas av de som jobbar med tentan/provet i skrivsalen. 

Innehållsförteckning

Syftet med att lägga till tenta- eller provvaktsinstruktioner

Den här funktionen gör det möjligt att publicera instruktioner eller tenta- eller provspecifik information till medarbetare med rollerna platsansvarig eller tenta- eller provvakt. De hittar och kan ladda ner dokumentet under Säkerhet där de även hittar koderna för den säkra webbläsaren och tenta- eller provvaktslösenordet. När dokumentet och koderna blir tillgängliga styrs av er konfiguration, men standard är 60 minuter innan starttiden.

Instruktioner för Admin

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
  2. Öppna tentan/provet
  3. Under Alternativ och Säkerhet och Tenta- eller provvaktsinstruktioner som PDF, klicka på Ladda upp
  4. Bläddra fram den aktuella filen och lägg till den
  5. Klicka på Stäng

Tentavaktsinfo.png

Det är även möjligt att lägga till instruktionerna i steget Bekräfta för sammansättning av tenta/prov. Processen är densamma:

  1. Klicka på Ladda upp
  2. Bläddra fram filen och välj densamma
  3. Klicka på Öppna
  4. Klicka på Stäng
Notera: Du kan lägga till en fil, byta fil eller ta bort en fil även under pågående tenta/prov, men ingen notifiering går ut till medarbetarna. Så det behöver finnas en rutin för att uppmärksamma vakterna på ändringar i filen. 

Hur ser det ut för platsansvarig och tenta- eller skrivvakt?

Platsansvariga och tenta- eller provvakter får tillgång till och kan öppna filen när övrig information blir tillgänglig. Standardinställningen är 60 minuter innan starttiden.

De hittar länken till filen på tentans/provets första sida, Inställningar, under Säkerhet.

Tentavaktsinfo för tentavakt.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp