Tilldela tentamens- eller provtillfällen till organisationsenhet

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En praktisk funktion är att lägga på organisationsenhet på ett tentamens- eller provtillfälle. Detta gör att användare med tillhörighet till den organisationsenheten automatiskt får tillgång till tillfället i Inspera. 

Notera: För att användaren ska kunna använda funktioner på tillfället måste hen läggas till som individuell användare.

Innehållsförteckning

Varför ska vi lägga till organisationsenhet?

När tentor/prov hanteras centralt och/eller skapas automatiskt via integration till exempelvis Ladok kan det vara en bra sätt för att göra tentor/prov tillgängliga för en institution/skola. Det blir då den mottagande organisationen som får hantera vilka individer som ska ha tillgång till funktioner. Det underlättar också när det t ex kommer nya administratörer till en institution som behöver ha tillgång till gamla tentor och inlämningar för att lämna ut vid begäran. 

Lägg till organisationsenhet till tentamens- eller provtillfälle

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
  2. Öppna den aktuella tentan/provet
  3. Ställ markören i fältet för Enhet
  4. Sök och välj organisationsenheten
  5. Klicka på Färdig

Organisationsenhet_l_gg_till.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp