Moderering - arbetsgång för bedömare som moderator

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare när tillagd som moderator.

När bedömningen är bekräftad får Moderatorn tillgång till inlämningarna och kan granska bedömningen och utifrån det uppdatera moderering-status för kommittén. Moderatorn kan/bör även lämna en kommentar till varför hen sätter den status som hen gör.

Innehållsförteckning

Innan bedömningen är bekräftad

Innan bedömningen är markerad som bekräftad av bedömarna i kommittéen eller i den delade bedömningen så ska/kan moderatorn inte göra något i Inspera. För att få en överblick över inlämningar och progressen så kan en bedömare som är tillagd som moderator:

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Klicka på tentans/provets namn för att öppna den
 3. Klicka på de två pilarna för att öppna i den gamla bedömningsmodulen
  Moderering öppna i gamla.png
 4. På översiktssidan visas kommittén som bedömaren är moderator för
  Moderering Ej granskad.png

När bedömningen är bekräftad

När bedömningen har bekräftats kan en bedömare som är tillagd som moderator se resultat och inlämningarna. Om Admin har flaggat studenter/elever vars resultat ska modereras så visas dessa i tabellen.

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Klicka på tentans/provets namn för att öppna den
 3. Klicka på de två pilarna för att öppna i den gamla bedömningsmodulen
 4. Moderatorn kan nu öppna inlämningarna som vanligt för att granska dem
 5. När granskningen är klar, uppdaterar moderatorn status och kan då skriva en kommentar till statusförändringen. Kommentarer är enbart synliga för andra medarbetare i kommittéen, inte för studenterna/eleverna.
  Moderering Ändra o kommentera modereringsstatus.png
 6. Klicka på Uppdatera

Moderering-status

 • Redo för moderering: Bedömarna i kommittéen är klara och resultaten kan granskas och status kan uppdateras
 • Ej granskad: Bedömarna i kommittéen är inte klara och resultatet kan inte granskas 
 • Tillfredsställande: Moderering är slutförd och resultaten är godkända av moderatorn
 • Behöver revideras: Moderatorn har hittat avvikelser som behöver åtgärdas. Admin återöppnar bedömningen och bedömaren/bedömarna går in och justerar poäng/betyg.
 • Otillfredsställande: Moderatorn anser bedömningen bristfällig och i behov av stora uppdateringar. Admin återöppnar bedömningen och vid behov lägger till fler bedömare. 

Admin blir notifierad vid ändringar i moderator-status.

Moderering status.png

Notera: Bedömningen är inte färdig förrän alla kommittéer med moderator har status Tillfredsställande. Detta innebär att status för tentan/provet kommer vara Bedömning pågår även när moderator-status är Behöver revideras eller Otillfredsställande

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp