Moderering - arbetsgång för Admin

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Moderering av bedömningen på en tenta/prov inleds med att en person med rollen Bedömare läggs till som moderator till en kommittée, du kan läsa om det i artikeln Lägg till en moderator. När tentan/provet är skriven och bedömningen inleds kan du som Admin utföra vissa åtgärder. 

Innehållsförteckning

Flagga inlämningar via student- elevöversikten

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på de två pilarna för att öppna i den gamla bedömningsmodulen
 4. Scrolla ner till och expandera Detaljer
 5. Vid raden Svar klicka på Öppna
 6. I listan med studenternas/elevernas inlämningar, sök fram den som ska flaggas och klicka på Ej flaggad 
  Moderering flagg i studentöversikten.png
 7. För att ta bort flaggningen, klicka på Flaggad

Flagga inlämning via studentens/elevens inlämning

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på de två pilarna för att öppna i den gamla bedömningsmodulen
 4. Scrolla ner till och expandera Detaljer
 5. Vid raden Svar klicka på Öppna
 6. Klicka på studentens/elevens id för att öppna den inlämningen
 7. Klicka på Ej flaggad i rutan med studentinformationen

Moderering flagga på studentens inlämning.png

Skicka och ta emot e-postnotifieringar

Skicka notifiering med e-post innan tentan/provet

Du kan låta Inspera skicka en e-postnotifiering till personen som läggs till som moderator i och med det att du sätter upp tentan/provet. Detta görs genom att klicka på Skicka notifiering med e-post.

Kommittéer välj moderator.png

Ta emot e-postmeddelande när moderator-status uppdateras

För att få e-postmeddelande om förändringar i moderator-status måste du vara tillagd som Admin på tentan/provet och även ha aktiverat e-pstmeddelande för Modererong-status för kommitté har uppdaterats.

 1. Klicka på mceclip0.png  
 2. Klicka på Meddelandeinställningar
 3. Markera för e-post för Moderering-status för kommitté har uppdaterats

Moderering e_post vid ändring.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp