Att bilägga en fil till inlämningen

Funktionen är tillgänglig för rollerna admin och platsansvarig.

Att kunna bilägga en fil till en students/elevs inlämning kan vara användbart om det finns uträkningar eller teckningar på papper som kompletterar svaret. Det kan också vara om ni är tvungna att låta studenten/eleven ta hela tentan/provet på papper.

Om studenten/eleven lämnar in svar på uppgifterna utan att ha loggat in i Inspera så kan funktionen användas för att göra svaren tillgängliga för bedömaren/bedömarna.

Innehållsförteckning

Notera: När en fil biläggs en student/elev så kommer hens status i Inspera att uppdateras till Lämnat in. Så om de även ska svara på uppgifter i Inspera så bör filen laddas upp efter att detta är gjort. 

Maximal filstorlek är 50 MB.

När är det möjligt att bilägga en fil?

 • Tentan/provet måste ha startat
 • Det går att bilägga fil efter sluttiden
 • Det går att bilägga fil för student/elev med status Lämnat in

När är det inte möjligt att bilägga en fil?

 • När bedömningen är Bekräftad
 • På aktiva tentor/prov när studenten/eleven har påbörjat men inte lämnat in

Hur bilägger jag en fil?

 1. Gå till modulen Monitor (det går också bra att öppna tentan/provet i modulen Tentamenstillfällen och öppna i Monitor den vägen)
 2. Sök fram den aktuella studenten/eleven
 3. Klicka i rutan längst till vänster
  Bifoga fil till inlämning.png
 4. Välj Bifoga fil
 5. Bläddra för att hitta filen på din dator
 6. Klicka på Stäng för att slutföra

Om en student/elev inte har påbörjat sin tenta/prov så dyker det upp en varning om att status kommer att uppdateras till Lämnat in när en fil biläggs.

Bifoga fil inte startat.png

När du har bilagt filen så uppdateras status till Lämnat in och Använda minuter sätts till 1.

Ta bort eller ändra bifogad fil

 1. Gå till modulen Monitor (det går också bra att öppna tentan/provet i modulen Tentamenstillfällen och öppna i Monitor den vägen)
 2. Sök fram den aktuella studenten/eleven
 3. Klicka i rutan längst till vänster
 4. Klicka på Ändra bifogad fil
  Bifoga fil ändra fil.png
 5. Klicka på Ta bort
 6. Bläddra för att hitta filen på din dator
 7. Klicka på Stäng för att slutföra

Det är möjligt att ta bort och/eller byta bilaga fram till det att bedömning av inlämningen har startat. Om bilagan behöver tas bort eller bytas ut efter detta så måste bedömaren återställa satta poäng eller betyg.

Notera: När en bilaga tas bort så sätts studentens/elevens status tillbaka till det den var innan bilagan lades till.

Hur ser det ut för bedömaren?

I den nya bedömningsmodulen så hittar bedömaren den bilagda filen under fliken Bilaga. När filtypen är PDF så öppnas filen direkt i bedömningsmodulen och kan kommenteras i Inspera. Om det är en annan filtyp så laddas filen ner och öppnas i lämpligt program.

Bifoga fil i bedöming.png

 

I den klassiska bedömningsmodulen så hittar bedömaren den bilagda filen i den högra delen av fönstret. Detta både i studentens/elevens översikt och vid respektive uppgift. Bilagan måste, oavsett filtyp, laddas ner och öppnas i lämpligt program. Det går inte att kommentera direkt i Inspera i den klassiska bedömningsmodulen. 

Bilaga i gamla bedömningsmodulen.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp