Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

I Inspera Assessment så syftar kommittéer till grupper av en eller fler bedömare som är ansvariga för att bedöma och poäng-eller betygsätta en inlämning gjord av en student/elev. 

Kommittéer används främst vid double-blinded marking av tentor/prov. Varje bedömare gör sin bedömning av de tilldelade inlämningarna (alla eller för en grupp av studenter/elever) och när bedömningarna är klara så delas dessa och som grupp hanterar man avvikande bedömningar. Detta syftar till att ge konsekvent och rättvis bedömning.

I Inspera kan du tilldela specifika bedömare till studenter/elever via kommitté, du kan sätta upp flera kommittéer och ha flera bedömare i en kommitté och du kan ange antalet studenter/elever för varje kommitté.

Innehållsförteckning

Hur sätter jag upp en kommitté?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Under Kommittéer, klicka på Hantera
  Kommittéer Hantera.png
 4. Klicka på Skapa kommitté och välj Skapa kommitté
 5. Skriv in namnet på kommittéen
  Kommittéer Namnge.png
 6. Klicka på Lägg till
Notera: Vi rekommenderar att du undviker att namnge en kommitté med ordet "kommitté". Detta för att undvika upprepning av ordet och riskera förvirring i bedömningsmodulen

Hur laddar jag upp kommittéer och tilldelar studenter/elever via CSV-fil import?

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Notera: Du kan bara ladda upp kommittéer via CSV-fil import fram till det att bedömningen inleds.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Vid Kommittéer, klicka på Hantera
  Kommittéer Hantera.png
 4. Klicka på Skapa kommitté och välj Lägg till från CSV
 5. I rutan som kommer upp visas i vilket format filen ska vara
 6. Klicka på Ladda upp CSV för att hämta filen från din dator
 7. Importen bekräftas direkt på skärmen
  Kommittéer Ladda upp CSV.png
 8. Klicka på Stäng

Hur lägger jag till bedömare och tilldelar studenter/elever till en kommitté?

Kommittéer kan hanteras del genom att ladda upp informationen i en CSV-fil och dels genom att lägga in direkt i Insperas gränssnitt. Bedömare och studenter/elever kan läggas till före eller efter det att du har satt upp kommittéer.

Lägga till bedömare till kommitté

För att kunna lägga till bedömare till kommitté så måste de först vara tillagda som medarbetare på tentan/provet. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Vid Kommittéer, klicka på Hantera
 4. Markera den kommitté som du vill populera
 5. Klicka på Redigera bedömare
 6. Markera de bedömare som ska tilldelas den kommittéen
  Kommittée Lägg till bedömare.png
 7. Klicka på Slutför

Tilldela studenter/elever

Så fort studenter/elever har blivit tillagda eller registrerat sig för tentan/provet så kan de tilldelas en kommitté. Detta kan, som vi har beskrivit ovan, göras genom att skapa kommittéer och tilldela studenter/elever via uppladdning av CSV-fil, men det går också att göra direkt i Inspera. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Vid Studenter/Elever klicka på Hantera
 4. Markera de studenter/elever som ska tilldelas en kommitté
 5. Klicka på Ändra bedömningskommitté
 6. Välj kommitté och klicka på Uppdatera
  Kommitté Ändra bedömningskommitte.png

Uppdatera kommittéer och deras medlemmar

Om du behöver göra ändringar för de uppsatta kommittéerna så kan du göra följande:

 • Redigera bedömare: här listas alla bedömare som är tillagda som medarbetare på tentan/provet  och du kan välja att lägga till/ta bort från den aktuella kommittén 
 • Redigera arbetsflöde: som standard så ärvs arbetsflödet från det som är satt på tentan/provet. Det är möjligt att anpassa per kommitté. Inställningarna som kan göras är dessa:
  • Generellt arbetsflöde
  • Inställningar för sambedömning
  • Bekräfta betyg och resultat

Om du vill få mer information om arbetsflöde för bedömning rekommenderar vi artikeln Inställningar - Arbetsflöde för bedömning.

 • Radera kommitté: om du väljer att radera en kommitté så kommer det inte att ta bort bedömare som medarbetare på tentan/provet och inte heller kommer det att radera några studenter/elever. 

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp