Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

En admin väljer en moderator till kommittén bland listan av bedömare som är tillagda kommittéen. Om bedömare inte har lagts till tentan/provet som medarbetare hittar du instruktioner för det i artikeln Inställningar - Lägg till medarbetare.

Lägg till en moderator

För att lägga till en moderator, säkerställ att det finns minst två bedömare i kommittéen eftersom moderatorer inte kan sätta poäng eller betyg. Det kan bara vara en moderator per kommitté. Det går att byta moderator fram till dessa att slutlig bedömning är bekräftad och det är admin som uppdaterar moderator.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Skrolla ner till Kommittéer
 4. Klicka på Hantera
  Kommittéer Hantera.png
 5. Skapa kommittéer och lägg till bedömare
 6. Markera den kommitté för vilken du ska lägga till en moderator
  Kommittéer Editera moderator.png
 7. Markera moderatorn
 8. Klicka på Uppdatera
  Kommittéer välj moderator.png
 9. Namnet på personen listas nu i kolumnen Moderator
  Kommittéer moderator listad.png
 10. Klicka på Stäng i övre högra hörnet för att komma tillbaka till tentans/provets inställningar

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp