Plagiatrapport - Turnitin

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin och Bedömare. 

Turnitin är en textmatchningstjänst som kan kopplas till Inspera Assessment. Du som har rollen admin kan aktivera Begär plagiatrapport på tentamens- eller provtillfället för att automatiskt generera rapporter för alla inlämningar. Och du som har rollen bedömare kan begära plagiatrapport för enskilda svar direkt i bedömningsmodulen.

Den här artikeln ger dig information om Turnitin, tillsammans med steg-för-steg instruktioner hur du kan använda textmatchningstjänsten på era tentor/prov. 

Textmatchning är möjlig på dessa manuellt bedömda uppgiftstyper:

Notera: Turnitin hanterar filer upp till 100MB och upp till 800 sidor. Ett svar måste bestå av minst 20 ord för att kunna textmatchas.

Innehållsförteckning

Hur aktivera plagiatrapporter på ett tentamens- eller provtillfälle

Som Admin på en tenta eller ett prov kan du aktivera textmatchning för alla inlämningar. Detta görs i samband med uppsättningen av tentamens- eller provtillfället och rapporterna genereras i samband med inlämning och finns klara i systemet när bedömningen påbörjas. 

 1. Skapa en tenta/prov eller sök upp den aktuella tentan/provet i modulen Tentamens- eller Provtillfällen 
 2. Aktivera ny bedömningsmodul under Alternativ och Generella inställningar 
 3. Markera Begär plagiatrapport under Alternativ och Säkerhet 

Inst_llning_f_r_plagiatrapport.png

Notera: Det kan ta upp till 15 minuter efter tentans/provets sluttid innan plagiatrapporterna finns publicerade i bedömningsmodulen.  

Hur skapa en plagiatrapport för ett inlämnat svar/uppladdad fil

Om plagiatrapporter inte har begärts av admin i tenta- eller provinställningarna så behöver rapporterna begäras per svar.

För att begära en plagiatrapport:

 1. Gå till arbetsytan Bedömning
 2. Klicka på tabben Plagiatkontroll 
 3. Klicka på Begär rapport

Beg_r_plagiatrapport_i_bed_mning.png

Notera: Det kan ta upp till 15 minuter innan plagiatrapporten publiceras. 

Granska plagiatrapporter

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin och Bedömare. 

 1. Gå till arbetsytan Bedömning
 2. Navigera till det svar som du vill granska plagiatrapporten för 
 3. Klicka på tabben Plagiatkontroll 

Turnitin_rapport_i_bed_mning.png

Turnitins inställningar

Resultat från textmatchningen syns i panelen på höger sida. 

 1. Klicka på Flags för att granska flaggad information som t ex gömd text
 2. Klicka på Overall Similarity för att granska källor som svaret matchar med
  • Klicka på mceclip3.png Settings för att exkludera källor och att uppdatera inställningar för rapporten
  • Klicka på mceclip2.png Help för en genomgång av hur Turnitin fungerar
 3. Klicka på Document Details för att granska information om dokumentet 

Exempel_p__turnitin.png

 

 

 

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp