Hantera inlämning när studentens/elevens dator är offline

Funktionen är tillgänglig för rollen tentavakt och platsansvarig.

Från det att studenten/eleven börjar skriva på sin tenta/sitt prov så sparas deras svar automatiskt var 15e sekund, både upp till molnet och lokalt på datorn. Om en students/elevs dator tappar anslutningen till internet och inte får tillbaka det i tid för inlämning finns inte knappen "Lämna in nu" att klicka på för att lämna in tentan/provet. Då måste detta hanteras för att få tentan/provet inlämnat. Alla svar har under tiden fortsatt sparats lokalt på datorn. 

Innehållsförteckning

Information om offlineläget

Om studentens/elevens dator/surfplatta förlorar uppkopplingen mot det trådlösa nätet i mer än en minut under pågående tenta/prov kommer denne få ett felmeddelande och ombeds att kontakta en provvakt. Merparten av datorerna är inställda så att de återansluter automatiskt utan att någon åtgärd krävs. 

Felmeddelande_om_tappat_internetanslutning.png

Tips: Meddelandet som visas för studenten/eleven kan anpassas till era rutiner. Det görs när tentan/ provet förbereds.

Oavsett hur länge datorn är offline så fortsätter Inspera att spara svaren lokalt på datorn/surfplattan men då inte i molnet. Det betyder att studenten/eleven kan fortsätta att skriva till det att hen är klar och vill lämna in. Däremot kan det vara lämpligt att åtgärda problemet om det inträffar ganska tidigt under skrivningen och om det skapar stress hos studenten/eleven. Det finns ju en, dock minimal, risk att hela datorn kraschar. 

Att tänka på innan du börjar:

 • Se till att du har en USB-sticka tillgänglig
 • Se till att du har Tentavaktens lösenord redo
 • Avsluta inte Safe Exam Browser (SEB) förrän instruktionerna nedan menar att detta skall göras

Byta till ett annat nätverk

Tips: Innan du börjar kan du ladda ner inlämningen som fil för att vara på den säkra sidan. Se  instruktioner under Ladda ner inlämningen som fil för Windows och MacOS som du hittar längre ner i artikeln.

Den bästa och enklaste lösningen är om det går att ansluta datorn till ett annat nätverk. Beroende på era processer så ges den möjligheten även på tentor/prov som skrivs i en säker webbläsare. Det ställs in på tentamens- eller provtillfället.

Finns det fler trådlösa nätverk tillgängliga i lokalen kan ni ansluta till det. Annars kan ni dela internet från en mobiltelefon, om ni inte har fler nätverk som studenten/eleven kan byta till.

Ladda ner inlämningen som fil för Window och MacOS

De här stegen kan alltid vara bra att göra innan du t ex försöker byta nätverk för studenten/eleven. 

 1. Be studenten/eleven skriva in t ex sitt namn eller "hej" i en svarsruta så att ni kan ha det som kontroll att allt kom med
 2. Klicka på hamburgermenyn uppe till höger
 3. Välj Spara inlämning som fil
  Screenshot__10_.png
 4. Skriv in tentavaktens lösenord och klicka på Spara inlämning
  • Mac: Nu får du en bekräftelse på att filen är nerladdad och information om var filen ligger på datorn.
  • Windows: Du får ingen bekräftelse på att filen är nerladdad, men filen kan nu hittas i den vanliga mappen för hämtade filer - vanligtvis "Hämtade filer".
 5. Avsluta SEB från hamburgermenyn och bekräfta genom att klicka på "Avsluta"
 6. Gå in i mappen där filen ligger och lägg över den till USB-minnet
  • Filen heter något i stil med "Cand_0001-test_12345678.ia"
Information: Filen som laddas ner är krypterad och kan inte öppnas utanför Inspera. Den kan inte heller laddas upp för någon annan student/elev än den student/eleven som den laddades ner för.

Ladda ner inlämning för iPad och andra enheter utan USB-port

För enheter, tex iPad, som inte har någon USB-port kan filen mailas, delas via Airdrop eller laddas upp till en molntjänst för att sedan delas så att läraren/tentavakten kan komma åt den från sin dator.

 1. Be studenten/eleven skriva in t ex sitt namn eller "hej" i en svarsruta så att ni kan ha det som kontroll att allt kom med
 2. Klicka på hamburgermenyn uppe till höger
 3. Välj Spara inlämning som fil
  Screenshot__10_.png

 4. Skriv in tentavaktens lösenord och klicka på Spara inlämning
 5. Säkerställt att du hittar den nerladdade
 6. Försök koppla upp enheten mot nätet igen
 7. När enheten är återansluten kan filen skickas till en molnlagring och delas eller mailas till tenta- eller provvakten eller administratören för provet.

På det här sättet behöver du inte använda någon USB-sticka alls. När filen är tillgänglig på en enhet som också är uppkopplad till Inspera och det unika provet kan uppladdningen göras omgående.

Ladda upp filen på tenta- eller provvaktens dator

Varning: Om du använder randomisering av uppgifter så kommer en inlämning du gör för studenten/eleven inte att spegla detta. Det betyder att alla uppgifter, inklusive de som inte presenterats för studenten/eleven, kommer vara synliga i inlämningen.
 1. Sätt in USB-stickan i datorn
 2. Gå till modulen Monitor 
 3. Klicka på studenten/eleven och välj Ladda upp svar
  Screenshot__12__LI.jpg
 4. Klicka på Bläddra och sök på filnamnet som visas i rutan om det finns många filer på USB-stickan
  Screenshot__13_.png
 5. Klicka på Stäng
 6. Studentens/elevens status kommer nu ändras till "Lämnat in"
 7. Klicka Se svar och gå till uppgiften där ni skrev in kontrollordet för att säkerställa att det är med

Tillåta studenten/eleven att fortsätta skriva tentan/provet

För att studenten/eleven ska kunna fortsätta skriva på sin tenta/sitt prov måste du öppna för återinlämning. Detta gäller oavsett om hen fortsätter på samma enhet eller på en annan. För att tillåta detta, gör följande:

 1. Gå till modulen Monitor
 2. Klicka på studenten/eleven 
 3. Klicka på Öppna för återinlämning
 4. Ge eventuellt extratid
 5. Studenten/eleven loggar in i Inspera igen och öppnar tentan/provet i Safe Exam Browser
 6. Tentavaktens lösenord krävs för att fortsätta skriva

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
8 av 11 tyckte detta var till hjälp