En guide till envägsnavigering i Inspera

Funktionen är tillgänglig för rollen student/elev.

Med envägsnavigering aktiverad på en tenta/prov, så är bakåtnavigering inaktiverad, och flödet blir linjärt. Men var lugn, systemet ger tydliga varningar för att säkerställa att du är medveten om envägsnavigeringsformatet. Den här artikeln kommer guida dig igenom de olika flödena som du kan stöta på för en tenta/prov med envägsnavigering.

Innehållsförteckning

Hur envägsnavigering fungerar

När du öppnar din tenta/prov, möts du av en prompt som låter dig veta att envägsnavigering är aktiverad. Följande prompt visas:

  • "På den här tentan/det här provet används envägsnavigation. Du kan inte återvända till en uppgift när du har besvarat den. Du måste bekräfta att du har förstått detta innan du kan börja tentan/provet."

Envägsnavigering bekräfta förståelsen.png

För att kunna öppna tentan/prover, klicka i rutan för Jag förstår, och klicka på Öppna tentamen/provet.

Lämna in ditt svar på uppgiften

När du är klar med att besvara uppgiften och klickar på pilen för att navigera till nästa uppgift visas följande prompt:

  • "Lämna in ditt svar på uppgiften? Den här tentan/provet är med envägsnavigering. När du lämnat in svaret på uppgiften kan du inte backa tillbaka för att ändra det."

Envägsnavigering Lämna in svar på uppgift.png

Den här prompten fungerar som en påminnelse för att försäkra att du är medveten om din intention att skicka in svaret, under förutsättningen att det inte går att backa tillbaka. 

  • På vissa tentor/prov, kan inställning vara gjord för att ge dig möjlighet att använda 'Fråga inte igen, tack' inställning. Om den är aktiverad, kan du med denna inställning stänga av prompten för kommande uppgifter.

Lämna in blankt svar på den här uppgiften

Om du lämnar in ett blankt svar och klickar på 'nästa' får du följande prompt:

  • "Lämna in blankt svar på den här uppgiften? Du har inte svarat på den här uppgiften. När du klickar för att gå vidare kan du inte gå tillbaka till den här uppgiften."

Envägsnavigering Lämna in blankt svar på uppgift.png

Detta för att säkerställa att din intention är att lämna in ett blankt svar på uppgiften. När du har lämnat in det blanka svaret, kan du inte återvända till uppgiften för att besvara den. Vänligen fortsätt bara om du är säker på att du vill lämna in ett blankt svar på den uppgiften.

Envägsnavigering utan internetuppkoppling

Screenshot_20240313-100421_Chrome.jpg

För vissa tentor/prov kan lärosätet/skolan ha valt att begränsa framåtnavigering om din dator inte har internetansluting. För att kunna fortsätta navigera måste datorn återanslutas till internet.

Följande prompt kommer att visas:

  • "Ingen internetanslutning - det går inte att lämna in nu. Inlämning kunde inte ske då internetanslutning saknades. Återanslut din dator till internet och försök igen." 

När datorn åter har anslutits till internet kan du återvända till tentan/provet och återuppta den som vanligt. Klicka helt enkelt på 'Återgå till uppgiften' för att fortsätta där du var.

  • Om du lämnar tentan/provet och återkommer senare, så kommer du starta från den första uppgiften där svaret inte är inlämnat.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp