Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Författare.

Insperas envägsnavigering är en designinställning som sätter en tydlig, envägsnavigering för studenter/elever och omöjliggör bakåtnavigering. Detta kan vara särskilt nyttigt i kontexten av tentor/prov där uppgifterna bygger på varandra.

Innehållsförteckning

Hur aktiverar jag envägsnavigering på en uppgiftsgrupp?

Envägsnavigering Aktivera.png

  1. Gå till Design
  2. Markera Envägsnavigering

När du har aktiverat envägsnavigering visas ytterligare två inställningar som är inaktiverade som standard:

  • Tillåt studenter/elever att stänga av påminnelse om obesvarade uppgifter: Tillåter studenter/elever att stänga av påminnelsen för att gå snabbare framåt. 
  • Förhindra att studenten/eleven kan fortsätta utan internetuppkoppling: Kräver att studentens/elevens dator är uppkopplad mot internet för att kunna gå framåt. Detta förhindrar studenten/eleven att fortsätta med tentan/provet innan internetanslutningen har återställts.

Förhandsgranska uppgiftsgruppen med envägsnavigering

Envägsnavigering Förhandsgranska.png

  1. Klicka på ögasymbolen för att förhandsgranska Uppgiftsgruppen
  2. Markera Förhandsgranska med Envägsnavigering
Notera: När envägsnavigering är aktiverat i Design, aktiveras Innehållsförteckning och Dölj uppgiftstitlar automatiskt. Du kan ändra detta efter det att du har aktiverat envägsnavigering.

Hur fungerar envägsnavigering för studenten/eleven?

När du aktiverar envägsnavigering säkerställer du att studenten/eleven inte kan navigera tillbaka till en tidigare uppgift i tentan/provet. När studenten/eleven har lämnat in svaret på uppgiften och navigerat vidare kan de inte återvända till tidigare uppgift för att ange eller ändra ett svar. Om en student/elev inte svarar på en uppgift, får de en pop up som ber dem bekräfta att de vill lämna in ett blankt svar på den uppgiften.

Lämna in ett blankt svar

Om en student/elev inte har svarat på en uppgift får de följande prompt när de klickar på pilen för att gå till nästa uppgift: 

  • "Lämna in blankt svar på den här uppgiften? Du har inte svarat på den här uppgiften. När du klickar för att gå vidare kan du inte gå tillbaka till den här uppgiften."

Vänligen uppmärksamma att den här prompten påverkas inte av inställningen Tillåt studenter/elever att stänga av påminnelse om obesvarade uppgifter. Detta är en medveten design för att förhindra att studenter/elever av misstag lämnar in ett blankt svar på en uppgift, för att säkerställa en medveten och informerat beslut att lämna ett blankt svar.

Envägsnavigering Lämna in blankt svar på uppgift.png

Bild: Lämna in blankt svar på den här uppgiften?

Lämna in ett svar

När en student/elev klickar för att gå vidare i tentan/provet och har besvarat uppgiften, får de följande prompt: 

  • "Lämna in ditt svar på uppgiften? Den här tentan/provet är med envägsnavigering. När du har lämnat in svaret på uppgiften kan du inte backa tillbaka för att ändra det."

Envägsnavigering Lämna in svar på uppgift.png

Bild: Lämna in ditt svar på uppgiften?

Envägsnavigering tillsammans med andra Insperafunktionaliteter

Slumpade uppgifter

När uppgifterna i en sektion visas i slumpad ordning får varje student/elev uppgifterna i olika sekvenser. Detta minskar möjligheterna att dela svar eftersom uppgifterna kommer i olika ordningsföljd. Samtidigt så gör envägsnavigering det omöjligt för studenten/eleven att backa för att ändra sitt svar. Denna kombination minskar inte bara förutsägbarheten hos en tenta/prov, utmanar fuskstrategier, utan även tvingar studenterna/eleverna till linjär progression, minskar möjligheten att samarbeta och att ha extern assistans under en tenta/prov. Tillsammans, slumpade uppgifter och envägsnavigering, ökar markant säkerheten och integriteten i tentamens- eller provsituationen.

Att tänka på som Admin

Återinlämning: Även om envägsnavigering fungerar med den nuvarande funktionaliteten återinlämning, så kommer studenter/elever som väljer återinlämning att behöva gå igenom hela tentan/provet, med tidigare svar tillgängliga och redigerbara. 

Flagga uppgifter: Fundera på om funktionen slå på flaggning ska användas med envägsnavigering. Eftersom studenterna/eleverna inte kan navigera fritt eller gå tillbaka till uppgifter så har funktionen minimalt syfte. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp