Samlad bedömning - Bedömare

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Obs!: Den här funktionen är för närvarande i öppen beta och kan bara aktiveras i testmiljöer, ej i produktionsmiljön. Om ni inte har en testmiljö, kontakta er account manager på Inspera för att få mer information om hur ni kan vara med och testa.

Innehållsförteckning

Hur gör jag den samlade bedömningen?

Alla ingående tentor/prov måste vara bedömda innan den samlade bedömningen kan slutföras. 

Översikt

Översikt

I standardvyn ser du följande kolumner och information om den samlade bedömningen:

 • ID: Studentens/elevens ID
 • Namn: Namnet på den samlade bedömningen
 • Närvaro: Antalet ingående tentor/prov som studenten/eleven var närvarande på
 • Slutligt result: Status för det sammanställda resultatet för den samlade bedömningen
 • Betyg: Slutligt betyg på den samlade bedömningen
 • Poäng: Totalpoängen för ingående tentor/prov i den samlade bedömningen
 • Kommitté: Namnet på kommittéen där studenten/eleven eventuellt ingår i

För att få en översikt över de ingående delarna i den samlade bedömningen, expandera raderna genom att klicka på Visa / Dölj alla.

I den expanderade vyn kan du nu se följande information:

 • ID: Studentens/elevens ID
 • Namn: Namnet på den samlade bedömningen och namnen på de ingående tentorna/proven
 • Närvaro: Visar om studenten/eleven var närvarande på tentan/provet
 • Slutligt result: Result på de ingående tentorna/proven
 • Betyg: Betyget på de ingående tentorna/proven
 • Poäng: Totalpoäng på de ingående tentorna/proven
 • Kommitté: Namnet på kommittéen där studenten/eleven eventuellt ingår i

Resultat

Beräknat

 1. Den högra delen av panelen visar den markerade studentens/elevens resultat för de ingående tentorna/proven
 2. Du kan antingen ange betyg manuellt eller använda det som beräknats baserat på eventuell viktning av ingående tentor/prov och gränsvärden
 3. Bekräfta bedömningen

Om kommittér används för den samlade bedömningen och det finns diskrepanser i bedömningen måste dessa hanteras så kan du läsa mer om hur dessa hanteras i Inspera i artikeln Grader workflow - Align marks.

Motivering av resultat

Motivering

Om motivering av resultat har begärts kan dessa skapas och redigeras av alla medbedömare och kan publiceras till enskild student/elev eller till alla. Du kan läsa mer om motiveringar i artikeln Skriftlig motivering av resultat.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp