Oppgavetype - Numerisk simulering

 

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i åpen beta. For å aktivere den, ta kontakt med Service Desk.

Oppgavetypen "Numerisk simulering" lar deg lage automatisk vurderte matematikkoppgaver med programmerbar parameterisering og responsresultater for å oppnå tilfeldighet og mer autentisk vurdering gjennom realistiske scenarioer. Bruk av tilfeldighet i tester sikrer testens integritet ved å gi hver kandidat et unikt spørsmål.

Numerisk simulering benytter en Program- modell som gjør det mulig å utføre simuleringer ved hjelp av et uttrykksfullt programmeringsspråk, Maxima, som er basert på Lisp.

Innhold

Numerisk simulering oppgavetype

Introduksjon

Numerisk simulering er basert på oppgavetypen Fyll inn tall, der spørsmålet besvares ved å skrive inn en numerisk verdi som automatisk blir vurdert. Numerisk simulering skiller seg fra Fyll inn tall ved at du kan redigere Program- modellen som genererer riktige og feil svar basert på definerte datavariabler som kan parameteriseres. Tildelingen av verdier til Programvariablene skjer når testen starter, og på denne måten kan hver test ha unike Programvariabler. Oppgavetypen Numerisk simulering blir automatisk vurdert.

Eksempelet "Pump Water" som brukes i dette dokumentet, deles med tillatelse fra skaperen - UNSW School of Banking and Finance, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Program- modell

Program- modellen er en samling instruksjoner som produserer en mengde input- variabler som kandidatene bruker for å beregne resultatene. Program- modellen støtter alle programmeringsstrukturer som kreves for å bygge programmer av enhver kompleksitet.

Du kan finne flere eksempler på hvordan en program- modell kan se ut i vår artikkel i Hjelpesenteret vårt, Numerical Simulation example guide.

mceclip1.png

Sett inn variabler

Variabler opprettes innenfor program- modellen. Når du lager et spørsmål, må du sørge for at formuleringen tillater innsetting av inndatavariabler. Følgende variabler er tilgjengelige:

 • Programvariabel: Variabler kompilert fra koden.
 • Kandidats inndata: Kandidatsvarfelt.

mceclip2.png

 

Hvordan opprette en oppgave med numerisk simulering

Opprett en ny oppgave

 1. Velg Oppgaver > Oppgaver
 2. Klikk Ny oppgave
 3. Under Automatisk vurdert, klikk Numerisk simulering.

mceclip3.png

Endre og sett opp program- modell

 1. Til høyre, under Oppgavealternativ, naviger til program- modell.
 2. Velg nedtrekksmenyen Program- modell > Rediger program- modell

mceclip4.png

Kompiler Program- modellen

 1. Skriv inn koden manuelt eller kopier og lim inn tekst i Program- modell-editoren. Klikk Kompiler når du er ferdig.
  • Du får vist et eksempel på dine Programvariabler på høyre side når kompileringen er vellykket. De tildelte verdiene lagres ikke og er kun vist som et eksempel.
 2. For å lagre arbeidet ditt, trykk Lagre.

mceclip5.png

Aktiver følgefeil

Når et spørsmål krever flere svar fra kandidaten, og hvert svar bygger på et tidligere svar for å beregne det riktige svaret, gjør "Følgefeil" (ECF) det mulig for kandidatene å få delvis poengsum der det spesifikke svaret er feil etter en tidligere feil, men er matematisk korrekt.

I eksemplet nedenfor vil vi først be kandidaten om å doble et tall gitt av variabelen [start_number], og deretter doble dette igjen i flere svar. Hvis de når frem til feil svar i det første svaret, vil ECF gjøre det mulig å merke det påfølgende svaret som delvis korrekt hvis de viser riktig matematisk forståelse, det vil si å doble verdien fra det forrige svaret.

For å sette opp ECF må vi definere ECF-variabler i program- modellen, og deretter angi ECF-variabelen som mulige svarutfall for en gitt respons. På denne måten spesifiserer vi formelen som skal brukes når vi bestemmer om et feil svar skyldes et feil svar i en tidligere del (feilen bæres fremover), og vi spesifiserer den riktige svarvariabelen i den formelen som skal erstattes med den faktiske kandidatsvaret.

Program Model with ECF enabled

Etter å ha aktivert ECF, kan ECF-variabler defineres. Når vi definerer en ECF-variabel, må vi inkludere variabelen som vil bli definert som riktig i den tidligere responsen som vi ønsker å tillate at en feil skal bæres fremover fra. Når systemet evaluerer ECF svarutfallet, vil denne variabelen bli erstattet med den faktiske kandidatinndataen til responsen der den variabelen er definert som riktig.

I vårt eksempel vil "alfa" bli satt som riktig for "RESPONSE-1". "Beta" beregnes korrekt ved "alfa" * 2. Når vi definerer ECF-variabelen for "beta", er "alfa" variabelen som skal erstattes med verdien av kandidat- inndataen i den responsen når den brukes i en ECF-variabel.

Siden "alfa" er definert som riktig for "RESPONSE-1",

vil systemet vurdere beta_ecf som

beta_ecf: RESPONSE-1 * 2;

Response Outcome RESPONSE-1 “alpha”

Response Outcome RESPONSE-2 “beta”

 

Hvis kandidaten har svart med feil verdi på "alfa" (RESPONSE-1), men multiplisert sitt feilaktige svar med 2 for å nå sitt svar for "beta", vil svaret på "beta" bli merket som delvis korrekt.

For å ta dette enda et skritt videre, spør det tredje spørsmålet kandidaten om å beregne "gamma", som er "beta" multiplisert med 2. Ovenfor har vi definert ECF-variabelen for "gamma", og vi kan aktivere delvis korrekt merking av "gamma" basert på et feil svar på "beta".

 

Kjent begrensning: Med ECF aktivert er det kun mulig å definere ett svarutfall (i tillegg til ECF-svarutfallet) per respons.

Tips: Du kan finne mange ressurser på internett om Stack og Maxima for å komme i gang.

 

Forfatt oppgavetekst

Når program- modellen er kompilert, er programvariablene tilgjengelige for visning under nedtrekksmenyen for program-modell.

  1. For å legge inn oppgavetekst, klikk +Sett inn.
  2. Du kan sette inn følgende:
   • Programvariabel: Variabler kompilert fra koden.
   • Kandidats inndata: Kandidatsvarfelt.

mceclip2.png

Endre svarutfall

Svarutfall er poengsummene fra program- modellen for kandidatens svar. Disse resultatene representerer kandidatsvar, hvor hvert svar kan defineres som riktig eller feil og tildeles poeng deretter.

Definer konteksten ved å velge et felt for kandidatens svar

 1. For å tilordne en responsverdi til en programvariabel, klikk [Programvariabler].
 2. Velg fra nedtrekksmenyen Programvariabler > velg en variabel.
 3. Trykk Lukk.

mceclip6.gif

Definer svarutfall

 1. For å tilordne en responsverdi til en kandidats inndata, klikk Kandidats inndata.
 2. For å legge til svarutfall, velg nedtrekksmenyen Svarutfall  > +Legg til svarutfall.
 3. For å legge til flere svarutfall, klikk + Legg til svarutfall.
 4. klikk Lagre.

Definer tilbakemelding

Du kan legge til tilbakemelding hvis riktig svar oppnås, eller hvis feil svar oppnås.

 1. For å legge til tilbakemelding til et svar, klikk på den tilsvarende grå tekstboksen og begynn å skrive inn tilbakemeldingen din.
  • Du kan legge til formatering i teksten din ved å velge "Rich text"-linjen som vises når du har klikket i den grå tekstboksen.

Det er noen kjente svakheter ved denne funksjonen:

 • General feedback for assessment må være aktivert for at tilbakemelding på svarutfall skal være tilgjengelig.
 • Teksten "Tilbakemelding valgfritt" forblir synlig kun i forfattervisningen.

Valg for svarutfall

For å bestemme svarutfallet, kan du velge fra en nedtrekksliste som inkluderer følgende alternativer: Sammenligningsoperatorer, Programvariabler og om konklusjonen er Riktig/Feil.

 • Sammenligningsoperatorer: Lik, Ulik, Større enn, mindre enn, Abs. Toleranse, Rel. Toleranse
 • Programvariabler: Variabler kompilert fra koden
 • Konklusjon: Riktig, Ikke riktig, Delvis riktig

De faktiske poengene for riktig eller feil er satt i oppgaven.

mceclip7.png

Andre valg

Du kan tilpasse svarutfallet ytterligere ved å klikke på Innstillinger-menyen.

 1. Velg nedtrekksmenyen Innstillinger.
 2. Her har du følgende valg for kandidatens svar som begrenser hva kandidaten kan skrive inn:
  • Forventet tekstlengde
  • Utvid tekstfeltet automatisk
  • Begrens antall tillatte tegn til feltbredde

mceclip14.png

Merk: Formateringen av programvariablene er ikke påvirket av innstillingene på tekstfeltet. Per nå må dette defineres i program- modellen.

 

Forhåndsvisning av oppgaven

Du kan forhåndsvise oppgaven for å se hvordan det ser ut for kandidaten.

 1. Under oppgavemodulen øverst i høyre hjørne, klikk mceclip9.png Preview.
  • Programvariablene vises med numerisk verdi i forhåndsvisnings- vinduet
 2. Legg inn et svar i tekstfeltet for kandidatens svar og klikk Sjekk svar. For å legge inn et annet kandidatsvar, klikk Prøv igjen.
  • Feil svar gir meldingen Feil.
  • Riktig svar gir meldingen Riktig.

mceclip10.gif

 

Hvordan vurdere oppgavetypen Numerisk simulering

Numerisk simulering er en automatisk vurdert oppgave. Automatisk vurderte oppgaver blir automatisk vurdert av Inspera Assessment når kandidaten har sendt inn besvarelsen. Som sensor trenger du ikke å vurdere et automatisk vurdert spørsmål, med mindre du har til hensikt å overstyre poengsummen. Automatisk vurderte spørsmål finnes i nedtrekksmenyen for poeng, og de er identifisert med mceclip12.pngAutomatisk vurdert

Numeriske simuleringsoppgaver som inneholder følgefeil blir belønnet med delvis poeng.

mceclip11.png

Overskriv en automatisk vurdert oppgave

Som hovedansvarlig/sensor kan du overskriver automatisk vurderte oppgaver.

 1. Under nedtrekksmenyen for Vurdering, klikk Overstyr. 
 2. I tekstfeltet, skriv inn poeng (opp til 2 desimaler).
 3. Klikk Oppdater.

Når du har overskrevet automatisk beregnede poeng, endres statusen for oppgaven til "Overskrevet".

mceclip13.png

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig