Be om support (spørsmål, generell hjelp, etc.)

Informasjon: En support-henvendelse brukes hvis du har spørsmål, eller trenger generell hjelp.

Innhold

Hvordan be om support

NO-2023-02-14_09h52_25.png

Tips: Dess mer informasjon du inkluderer, dess raskere kan vi behandle henvendelsen.

 

Informasjon i henvendelsen

Beskrivelse

Ta med så mye informajson som mulig i beskrivelsen.

  • Hvem er brukeren som har et spørsmål (kandidat eller ansatt?)
  • Hvilke roller har den ansatte, f.eks. sensor eller eksamensvakt, samt om brukeren er bidragsyter på prøven henvendelsen gjelder.
  • Har dere lest noen av artiklene på hjelpesenteret for å prøve å finne svar der?

URL til prøven

URL til prøven ser slik ut: <institusjon>.inspera.no/admin#deliver-test/106689030 og den gir oss to typer informasjon som kan være nødvendig for oss:

    1. Institusjonens navn: institusjon.inspera.com/admin#deliver-test/106689030
    2. Prøve-ID, eller ARID som det også av og til kalles, som er en unik identifikator for prøven. Denne ID-en er de siste sifrene i URL-en: companyname.inspera.com/admin#deliver-test/106689030

Kandidat-ID

Inkluder kandidat-ID til kandidaten(e) hvis det er relevant. Hvis spørsmålet gjelder alle kandidater kan du skrive det.

Vedlegg

Vedlegg kan f.eks. være videoer, skjermbilder eller andre dokumenter. 

For skjermbilder er det veldig nyttig for oss om vi får med så mye informasjon som mulig, ta gjerne med både adressefeltet i nettleseren, og klokken på skjermen.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig