Rapporter hendelse/feil

Informasjon: Dette skjemaet brukes for å rapportere hendelser og feil.  

Innhold

Hvordan sende inn en forespørsel som gjelder hendelse eller feil

NO-2023-02-14_08h58_48.png

Tips: Dess mer nøyaktig informasjon vi får, dess enklere og raskere er det å identifisere feilen.

 

Informasjon i henvendelsen 

Prioritet

Dette er med på å bestemme hvor fort vi svarer, men det er viktig å huske at disse definisjonene og eventuelle tidsfrister varierer fra kunde til kunde.

 1. A - Urgent: Hele eller deler av tjenesten er utilgjengelig, og gjennomføring av prøver er ikke mulig. 
  Eksempel: Et stort antall (alle) kandidater kan ikke logge inn for å ta en planlagt prøve, eller plattformen som helhet er utilgjengelig for de fleste brukere.
 2. B - High: Noen tidskritiske funksjoner er utilgjengelige eller plattformen har en responstid som er vesentlig under det som er avtalt. 
  Eksempel: Det er ikke mulig å lage innhold til en prøve, eller det er ikke mulig å vurdere en gjennomført prøve.
 3. C - Normal: Funksjoner som ikke er tidskritiske fungerer ikke som forventet, men det er mulig å jobbe rundt problemet.
 4. D - Low: Feil som ikke passer inn i beskrivelsene over.

Beskrivelse

Ta med så mye informasjon som mulig i beskrivelsen, f.eks:

 • Hvem er brukeren som har et problem (kandidat eller ansatt?)
 • Hvilke roller har den ansatte, f.eks. sensor eller eksamensvakt, samt om brukeren er bidragsyter på prøven henvendelsen gjelder.
 • Hva er det brukeren forsøker å gjøre?
 • Hva var det som gikk galt?
 • Har dere prøvd å løse problemet selv, og i så tilfelle - hva har dere gjort?

URL til prøve

URL til prøven ser slik ut: <institusjon>.inspera.no/admin#deliver-test/106689030 og den gir oss to typer informasjon som er nødvendig for oss:

  1. Institusjonens navn: institusjon.inspera.com/admin#deliver-test/106689030
  2. Prøve-ID, eller ARID som det også av og til kalles, som er en unik identifikator for prøven. Denne ID-en er de siste sifrene i URL-en: companyname.inspera.com/admin#deliver-test/106689030

Kandidat-ID

Inkluder kandidat-ID til kandidaten(e) problemet gjelder. Hvis problemet gjelder alle kandidater kan du skrive det.

Vedlegg

Vedlegg kan f.eks. være videoer, skjermbilder eller andre dokumenter. 

For skjermbilder er det veldig nyttig for oss om vi får med så mye informasjon som mulig, ta gjerne med både adressefeltet i nettleseren, og klokken på skjermen.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig