Vurdering med Excel

Funksjonaliteten gjør det mulig å vurdere kandidater uten å bruke Inspera Assessment sitt innebygde vurderingsverktøy.

Innhold

Karakterer med Excel

Informasjon: Denne funksjonaliteten trenger aktivering.

Hvordan eksportere karakterer til Excelformat

Dette er tilgjengelig for Sensor og Hovedansvarlig.

 1. I vurderingsverktøyet, trykk på Valg > Nedlastinger > Karakter i Excelformat.
 2. En Excel-fil vil automatisk lastes ned. 

Vurdering_med_Excel_SC1.png

 

Se Excel-filen

Denne filen vil inneholde følgende kolonner:

 • Candidate ID (Kandidat-ID)
 • Grade (Karakter)

Dersom kandidatene ikke har fått en karakter ennå, vil Grade-kolonnen være tom.

mceclip1.png

 

Importere karakterer fra Excel

Dette er bare tilgjengelig for Sensor.

Du kan legge inn karakterer i Excel i stedet for i Inspera Assessment. 

 1. Last ned en Excel-fil, som beskrevet i Hvordan eksportere karakterer i Excelformat.
 2. Åpne filen i Excel eller lignende og skriv inn dine kararakterer.
  •  Karakterene i Excel-filen må være sammenfallende med karakterskalaen som benyttes på prøven.
 3. Trykk på Valg > Last opp > Importer karakterer fra Excel.
 4. Finn og velg Excel-filen på datamaskinen din. Trykk på Åpne når du har trykket på riktig fil, og karakterene vil bli importert automatisk.

Vurdering_med_Excel_SC2.png

Merk: Bare karakterer med korresponderende kandidat-ID vil bli importert. Kandidat-ID må ikke endres i Excel-filen.
Merk: Hvis du bruker karakterskalaen Bestått/Ikke bestått, Godkjent/Ikke godkjent, må du registrere karakterene som Bestått/Ikke bestått i Excel dokumentet for at importeringen skal fungere. 

Viktig informasjon

 • Karakterer i Excel- filen vil overskrive alle eksisterende karakterer i Inspera Assessment
 • Tomme karakterer (celler) i Excel-filen vil ikke overskrive eksisterende karakterer i Inspera Assessment
 • Du kan når som helst laste opp Excel-filen din på nytt
 • Kandidater som ikke har startet prøven vil få statusen Levert når karakteren importeres

 

Poeng med Excel

Hvordan eksportere poeng til Excelformat

 1. I vurderingsverktøyet, trykk på Valg > Nedlastinger > Poeng i Excelformat.
 2. En Excel-fil vil automatisk lastes ned. 

Se Excel-filen

Denne filen vil inneholde følgende kolonner:

 • Candidate ID (Kandidat-ID)
 • Question number (Oppgavenummer)
 • TotalScore (Total score - ignoreres ved import)

Hvis kandidatene ikke har fått poeng ennå vil oppgave-cellene være tomme.

Importere poeng fra Excel

Funksjonaliteten er tilgjengelig for Sensor.

Informasjon: Funksjonen er i åpen beta. Ta kontakt med Service Desk for å aktivere.

Legg inn poeng i Excel istedenfor i Inspera Assessment

 1. Last ned en Excel-fil som beskrevet i Hvordan eksportere poeng til Excelformat
 2. Åpne filen i Excel og legg inn poengene per oppgave 
 3. Trykk på Valg > Last opp > Poeng fra Excel.
 4. Finn og velg Excel-filen på datamaskinen din. Trykk på Åpne når du har trykket på riktig fil, og poengene vil bli importert automatisk.

Viktig informasjon

 • Kolonnen for TotalScore blir ignorert i importen - total score skal alltid være summen av poeng på de individuelle spørsmålene.
 • Maks oppnåelige poeng på hver enkelt oppgave gjelder fremdeles, og celler med høyere poengsum enn oppgaven er stilt inn med vil ignoreres i importen.
 • Tomme celler i Excel-filen vil ikke overskrive poeng som allerede eksisterer.
 • Du kan når som helst laste opp Excel-filen din på nytt

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig