Importer en CSV-fil til Inspera Assessment

Dette er tilgjengelig for Brukeradministratorer.

Du kan importere fra en CSV-fil for å opprette nye administratorbrukere i Inspera Assessment.

 

Innhold

Viktige steg før du oppretter en CSV-fil

Før du importerer en CSV, er det første steget å lage en CSV-fil. Her er en viktig liste over ting du må huske på når du oppretter en CSV-fil:

 1. Kolonnefeltene som må fylles ut i en CSV-fil vil variere fra institusjon til institusjon. Du kan se hvilke felt som gjelder for CSV-filen din ved å navigere til:
   1. Innstillingersettings.png > Brukeradministrasjon
   2. Valg options.png > CSV import
 2. Filen må inneholde følgende felt i rekkefølgen som er oppført.
 3. Filen må være UTF-8-formatert slik at spesialtegn og bokstaver importeres riktig.
 4. Filen må skilles med komma, ikke semikolon.
 5. Du kan ikke blande forskjellige brukere med forskjellige brukerroller i en fil, så du må opprette en fil for Brukeradministratorer eller en for Sensor. Du kan imidlertid velge to roller, for eksempel både Sensor og Forfatter.
 6. Ikke ta med en overskrift i kolonnene.
 7. Maksimalt antall linjer i filen er 250.

 

Hvordan lage en CSV-fil for import av brukere

 1. Lag et Google Regneark (Google Sheet).
 2. Fyll ut hver kolonne med de relevante feltene som gjelder institusjonen din. Du kan finne ut hvilke felt som er relevante for institusjonen din, ved å gå tilbake til steg 1 i Viktige steg før du oppretter en CSV-fil.
 3. Gi filen et passende navn.
 4. Last ned som en Comma-Separated Values (CSV) fil ved å gå til File> Download> Comma-Separated Values

Eksempel

I dette eksemplet er de tre kolonnene du må opprette, Fornavn, Etternavn og Epost.


image__2_.png

 

Filen må inneholde følgende felt i rekkefølgen som er oppført. Etter eksempelet vårt ovenfor, vil kolonnene være i rekkefølgen:

 1. Fornavn
 2. Etternavn
 3. Epost

Ved bruk av en Microsoft Excel-fil

Bruk av UTF-8 sikrer at spesialtegn (æ, ø, å, ö, ä) vises riktig. Microsoft Excel kan bruke en annen koding som ikke er UTF-8-kodet, selv om du velger å lagre filen som en CSV. Hvis du velger å bruke en Excel-fil, må du laste den opp til Google Disk og åpne den som et Google Regneark. Etter det følger du trinnene i Hvordan lage en CSV-fil for import av brukere.

Ved bruk av andre tekstbehandlere

Du kan også bruke andre tekstbehandlere som OpenOffice, Notepad eller TextEdit for å lage CSV-filer. Husk at det er viktig at filen er formatert riktig før du importerer den til Inspera Assessment.

 

Hvordan lage en CSV-fil for import av Organisasjonshierarki

Informasjon: Denne funksjonen krever aktivering

Hvis institusjonen din bruker organisasjonsenheter i Inspera Assessment, kan medlemskap importeres sammen med brukeren. Det spesifikke formatet for et hierarki i CSV-filen vil være:

Fornavn, Etternavn, Epost, OrgLevel1|OrgLevel2|OrgLevel3, SSO brukernavn

Hvis SSO-brukernavnet i CSV-filen samsvarer med SSO-brukernavnet til en eksisterende bruker, oppdateres den eksisterende brukeren med innholdet i CSV-filen.

Unntak:
Alle eksisterende medlemskap vil ikke bli fjernet selv om de ikke er inkludert i importfilen. Brukerroller blir ikke oppdatert.

 

Slik importerer du en CSV-fil til Inspera

Når du har opprettet CSV-filen din, er det på tide å importere den til Inspera.

 1. Klikk på Innstillinger settings.png > Brukeradministrasjon øverst til høyre
 2. På bruker siden, klikk på Valgoptions.png > CSV import 
 3. Klikk på Velg CSV fil og velg filen din. Det riktige filformatet vises, inkludert hvilke felt filen må inneholde og i hvilken rekkefølge.
 4. Når du har valgt filen, vil du kunne bekrefte hvilke skoler og roller du vil knytte de importerte brukerne til.
 5. Velg organisasjonsenhet/organisasjonsenheter. Hvis enheten ikke er på listen, må du angi organisasjonsenhetens navn i CSV-filen for å legge til den enheten.
 6. Velg roller som de importerte brukerne skal ha etter importen.
 7. Når importen er fullført, vises antallet av importerte brukere, ikke-importerte brukere (feil / formaterte) og brukere som allerede var på plass i systemet i et sammendrag.
 8. Når opplastingen er fullført og du har valgt de riktige rollene, klikker du på Opprett bruker(e) fra CSV.

Husk disse begrensningene:

 1. Maksimalt antall linjer er 250 per fil.
 2. Du kan ikke endre roller for eksisterende brukere via CSV-fil.
 3. Du kan ikke bruke en CSV-fil hvis du har mer enn en SSO-integrasjon.
 4. Du kan ikke blande forskjellige roller i en fil.
 5. Du kan ikke ha en overskrift i kolonnene.

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig