Monitorere en prøve i monitor

Funksjonen er tilgjengelig for deg med roller som Administrator/hovedansvarlig eller Eksamen- eller Prøvevakt.

Under en pågående eksamen/prøve har du muligheten i monitor-modulen til å overvåke studentene/elevene og gjøre visse justeringer

Innhold

Åpne prøven i modulen Monitor

Det er ulike måter å liste opp studentene som skal monitoreres i Inspera. 

 1. Klikk på Monitor i den øvre hovedmenyen
 2. Søk fram den prøven du skal monitorere. Da ser du kandidatene på kun den prøven
  Ska_rmavbild_2019-04-16_kl._13.57.11.png

Det er også mulig å åpne overvåkningsmodus for en individuell eksamen/prøve ved å:

 • Gå til Prøver
 • Søk fram og åpne prøven
 • Klikk på det snurrende symbolet (Monitor) i den övre menyraden

Åpne monitor for flere prøver

Spesielt innenfor universiteter og høyskoler er det vanlig at eksamensvakter overvåker flere eksamener samtidig. For å kunne se alle kandidatene som utfører en eksamen, gjør du følgende:

 • Gå til modulen Monitor
 • Filtrer fram prøver som er Aktive

Kort om hvilke valg som finnes

Klikk på en student/elev for å åpne en meny. Det er ulike alternativene avhengig av din rolle og hvilket stadie kandidaten befinner seg i. Du kan for eksempel:

 • Registrere oppmøte
 • Gi ekstratid, planlagt eller trigget av en hendelse
 • Sende melding
 • Slå på stavningskontroll

Ska_rmavbild_2019-04-16_kl._13.52.07.png

Vær oppmerksom på at hvis du har rollen som Eksamen- eller Prøvevakt, har du ikke autorisasjon til å gi ekstra tid, men en person med rollen som Administrator eller Hovedansvrlig kan gjøre det. En Eksamen- eller Prøvevakt skal primært observere kandidatene i Overvåker-modusen og ikke iverksette tiltak.

Kort om kolonnene

Kolonnene som er spesielt viktige å følge med på i Overvåker-modus er "Advarsel" og "Besvarelse lagret".

 • Advarslene forteller om kandidatene har noen problemer, for eksempel med internettforbindelsen.
 • "Besvarelse lagret" viser når et svar sist ble lagret i skyen. Hvis det er flere minutter siden svaret ble lagret, bør man sjekke hva det kan skyldes.
Informasjon: Hvis eksamen/prøven skal vurderes anonymt, vil kandidatens ID vises i den første kolonnen. Dette ID-nummeret kan komme fra kilder som Ladok eller tildeles når kandidaten starter prøven. Hvis eksamen/prøven ikke skal vurderes anonymt, vil du se studentens/elevens navn i ID-kolonnen i Overvåker-modus.

I videoen nedenfor viser deg hvordan du overvåker under pågående prøver. Det meste som blir sagt i videoen gjelder også for vakter på eksamener.

Informasjon: Tilgang til internett er egentlig bare nødvendig ved starten av eksamen/prøve og ved innlevering. Imellom disse tidspunktene kan kandidaten arbeide i Inspera selv om datamaskinen ikke er koblet til internett.

Les mer om kolonnen Status i artikeln Studentens/elevens status i Monitor

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig