Vekting av oppgaver

Informasjon: Funksjonen for vekting av oppgaver krever aktivering.

Denne innstillingen er tilgjengelig for hovedansvarlige og sensorer. 

Vekting av oppgaver er tilgjengelig for hovedansvarlige og sensorer i vurderingsmodulen (Vurdering 2.0). Innstillingen gir hovedansvarlig / sensor muligheten til å gjøre justeringer under vurderingsprosessen, for eksempel å fjerne en feil oppgave eller tilpasse vektingen av oppgaven. 

 

Innholdsfortegnelse

 

Tilpass vekting av oppgaver

Innstillingen Vekting av oppgaver blir automatisk tilgjengelig etter at en prøve er generert, og kan ikke brukes etter at kandidatens endelige karakter har blitt bekreftet.

 1. For å bruke denne innstillingen åpner du prøven i vurderingsmodulen. Klikk på valg-menyen og velg deretter Vekting av oppgaver.mceclip1.png

Eller

 1.  På venstre side, klikk på siden Oppgaver.
 2. Velg ikonet (...) og klikk Rediger vekting.
  mceclip2.png 
 3. Når du er i Vekting av oppgaver-verktøyet, klikker du på feltene under kolonnen Tilpasset vekting og velger/skriver inn en prosentandel.
  • Standardvekting er 100 % og tilsvarer en multiplikasjon av poeng med 1,0.
  • 200 % vekting vil multiplisere poeng med 2,0.
  • Ved å sette vektingen til 0 %, vil ikke resultatene fra den gitte oppgaven tas i betraktning i det hele tatt.
 4. Klikk Oppdater når du er ferdig med dine endringer.
 5. Naviger til Terskeverdier og klikk på Oppdater når du har gjennomgått og akseptert de nye terskelverdiene. 
 6. Naviger til Oppdater og klikk Oppdater når du har sett over karakterene gitt i henhold til de nye vektingene av oppgavene. 

mceclip3.png

 

 

I dybden - Innstillinger for vekting av oppgaver

mceclip4.png

 

1. Vekting av oppgaver

Dette er hvor du kan redigere vektingen av oppgavene. 

Merk at dersom det er ulagrede endringer i terskelverdiene vil ikke vekting være tilgjengelig. Dette løses ved å enten tilbakestille terskelverdiene, eller oppdatere de ulagrede verdiene.

Klikk inne i feltet under kolonnen Tilpasset vekting for å endre prosentandelen til oppgaver. Klikk på Oppdater for å bruke endringene. 

 • Ved å bruke endringene lagres den nye vektingen og kandidatenes totale poengsum beregnes med den nye, tilpassede vektingen. Hvis vi oppdater at den maksimale totale poengsummen på prøven har endres seg, vil det bety at den eksisterende terskelverdikonverteringen ikke lenger er gyldig. De automatisk beregnede karakterene blir fjernet, og du blir automatisk omdirigert til fanen Terskelverdier der et nytt terskelverdiutkast blir opprettet og tilgjengelig for redigering. 

Eksempel: Oppgave 1, verdt 1 poeng, vil nå ha en tilpasset vekting på 0 %, i motsetning til 100 %. Maksimum poeng er automatisk beregnet til 12 i stedet for 13,  for å gjenspeile denne endringen. 

mceclip6.png

 

2. Terskelverdier

Under fanen Terskelverdier får du se et utkast til de foreslåtte endringene basert på den nye maksimale poengsummen for prøven etter du har tilpasset vektingen på én eller flere av oppgavene. Du kan også gjøre endringer og sette opp nye terskelverdier for prøven.

Klikk på Oppdater for å fortsette.

 • Vær oppmerksom på at inntil nye terskelverdier brukes, vil ikke nye karakterer automatisk beregnes fra terskelen

Eksempel: Oppgave 1 fikk en tilpasset vekting på 0 %. Terskelverdiene har automatisk utregnet nye verdier og prosent riktige svar basert på den tilpassede vektingen som ble satt. 

mceclip7.png

 

3. Oppdater

Fanen Oppdater viser de oppdaterte automatiske karakterene på vegne av alle sensorer.

mceclip10.png

Dersom kandidatene ikke har blitt tildelt karakter ennå eller, vil det se slik ut:

mceclip11.png

 

Klikk Oppdater nå for å fortsette. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig