Tilbakeføring av klagekarakter fra Inspera til FS

Tilgjengelig for hovedansvarlig.

Merk at overføring av klagekarakter krever aktivering.

Tilbakeføring av klagekarakter skjer ved at klagekarakteren som er satt i Inspera tilgjengeliggjøres for FS, og FS henter den over. Dette er forskjellig fra ordinær vurdering der Inspera sender karakteren til FS når hovedansvarlig trykker på knappen for å overføre. For at klagekarakteren skal bli tilgjengelig for FS, må hovedansvarlig verifisere karakteren.

Hvordan verifisere klagekarakter?

Forutsetninger:

 • Arbeidsflyt for klagekommisjon er satt til at sensor kan bekrefte en og en kandidat individuelt. Tilbakeføring av klagekarakter kan da gjøres løpende.
 • Sensor har satt og godkjent klagekarakter.

Steg for hovedansvarlig:

 1. Ønsker du å verifisere klagekarakterer knyttet til én prøve kan du åpne kandidatlisten fra prøven i Prøver-modulen for å filtrere på denne. Ønsker du å verifisere flere klagekarakterer på tvers av prøver, kan du åpne Monitor direkte.
 2. Velg standardlisten "Klagesensur" fra venstrepanelet for å få et ferdig oppsatt filter på de relevante kolonnene.
  appeals-list-EN.png

  Her får du en oversikt over kandidatene som er registrert i klagekommisjon.
  2020-11-10_14h49_28.png
  Der sensor har godkjent klagekarakter vil kolonnen "Endelig karakter" ha innhold. Hvis denne kolonnen er tom har ikke sensor godkjent klagekarakteren enda.

  Kolonnen "Verifikasjon av karakter" viser følgende statuser:
  • N/A: Sensor har ikke godkjent klagekarakter og det foreligger derfor ingen karakter for hovedansvarlig å verifisere.
  • Ikke kontrollert: Hovedansvarlig kan nå verifisere klagekarkateren, men har ikke gjort dette.
  • Verifisert: Hovedansvarlig har verifisert klagekarakteren, og den er tilgjengeliggjort for henting til FS.
  • Avvist: Hovedansvarlig har kontrollert karakteren, men ønsker ikke å tilgjengeliggjøre denne for henting til FS. F.eks. ved mistanke om feil i sensurprosess.

 3. Velg den eller de kandidatene du skal verifisere karakteren til.
 4. Hvis du ønsker at karakteren skal føres over til FS, velger du "Verifiser karakter". Alternativt kan du velge "Stans karakter" for å indikere at karakteren er kontrollert, men ikke godkjent. Den føres da ikke over til FS, men utover dette har det ingen implikasjoner.
  verify-grade-NO.png

 5. Når karakteren er verifisert oppdateres kolonnen "Verifikasjon av karakter" med status "Verifisert". Denne aksjonen trigger en hendelse som Unit (FS) lytter til, og de henter da informasjon fra Inspera til FS om klagekarakteren, sensor(ene) som har satt denne og hovedansvarlig som har godkjent. FS oppdateres så med klagekarakteren.

 

Viktig informasjon:

 • For at klagekarakteren skal overføres, krever FS å motta informasjon om sensor(ene) som har vært i den relevante klagekommisjonen og hovedansvarlig som har verifisert karakteren. For at dette skal knyttes til riktig bruker i FS, må det være en match mellom Inspera-brukeren og FS-brukeren. Det gjøres da en sjekk på om FS-personløpenummeret registrert på brukeren i Inspera også er registrert på en bruker i FS, hvis ikke sjekkes Feide-brukernavn. Hvis verken FS-personløpenummer eller Feide-brukernavn er registrert i Inspera vil ikke karakteren overføres. En feilmelding vises isåfall i FS.
 • Hvis vurdering er gjenåpnet er det fortsatt mulig å verifisere klagekarakter. Dersom man gjenåpner klagevurdering får hovedansvarlig derfor en varsel om at gjenåpning ikke hindrer verifisering. Skulle man verifisere en karakter som viser seg å være feil, oppdater karakteren manuelt i FS

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig